BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny)
Tytuł
Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
The Property Tax Policy on the Example of Provincial Cities in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 21-32, tab , rys , bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Zadłużenie, Miasto, Samorząd terytorialny
Tax policy, Indebtedness, City, Local government
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H71, G29, H63
Abstrakt
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy miasta wojewódzkie istotnie różnicują między sobą wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz jakie czynniki mogą wpływać na zróżnicowanie stawek tego podatku. W badaniu wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona oraz metodę aglomeracji Warda. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że większość miast prowadzi względnie podobną politykę w zakresie stawek podatku od nieruchomości oraz że istnieje zależność między stawkami tego podatku a liczbą mieszkańców miasta.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to answer the question whether the voivodeship cities significantly differentiate the rates of property tax and what factors can influence on differences in the property tax rates. In the study were used the Pearson's correlation coefficient and Ward's agglomeration method. The results of the study show that most of the cities were running a relatively similar property tax policy and also that there is a relationship between the major property tax rates and the number of city inhabitants.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Business Insider Polska (2017). Ranking zadłużenia miast wojewódzkich. Pobrane z: https://archi-wum.businessinsider.com.pl/kraj/ranking-zadluzenia-miast-wojewodzkich-rekordzista-za-dluzony-niemal-na-100-proc/w7syc3 (17.05.2017).
 2. European Economy. Possible reforms of real estate taxation: Criteria for successful policies (2012). Occasional Papers, 119.
 3. Felis, P. (2012). Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Odstępstwa od podstawowej stawki podatku od nieruchomości - wybrane zagadnienia (150/2010).
 5. Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Opinie i Ekspertyzy.
 6. Satoła, Ł. (2013). Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58).
 7. Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40.
 8. Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Municipium.
 9. Swianiewicz, P" Łukomska, J. (2015). Wspólnota. Bogactwo samorządów, Ranking dochodów JST. Pobrane z:http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user _ upload/Rauking/Rauking_ -_ Zamoznosc _samorzadow _ 2016 _r _OK.pelf (19.05.2017).
 10. Śmiechowicz, J. (2013). Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Krytyka Prawa, 5.
 11. www. polska w liczbach. pl (2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu