BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania)
Tytuł
Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
Analysis of Investment Expenditures of Cities With Powiat Status on the Example of Łódź Voivodship
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 33-40, tab., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Inwestycje
Local government, Investment expenditures, Investment
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H70, H71, H72
Abstrakt
W artykule zbadano poziom wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu z województwa łódzkiego w latach 2012-2015. Porównywano rodzaje wydatków, przeliczono poziom wydatków na jednego mieszkańca oraz dokonano analizy udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej przedstawia się sytuacja Łodzi, w której wydatki ogółem na jednego mieszkańca w ostatnich latach przekraczają 5500 zł, a wydatki majątkowe wynoszą ponad 1500 zł na osobę. Z kolei udział wydatków majątkowych i inwestycyjnych w wydatkach sięga około 30% w Łodzi, a około 20% w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.(abstrakt oryginalny)

The article examines the level of capital expenditures of cities with powiat status from the Łódzkie Voivodeship in the years 2012-2015. The types of expenditure were compared, the level of expenditures per capita was calculated and the share of investment expenditures in total expenditure was analyzed. According to the research, it is best to present the situation of Łódź, where the total expenditure per capita in recent years exceeds 5,500 PLN and the expenditure on property is over 1,500 PLN/person. In tum, the share of property and investment expenditure in expenditures amounts to about 30% in Łódź, and about 20% in Skierniewice and Piotrków Trybunalski.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Wyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwers.
 2. Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 3. Dziurbejko, T. (2005). Planowane rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. [W:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.
 4. GUS (2017). GUS - Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2016: Ludność stan w dniu 31 XII: Ludność wedlug plci i miast: Łódzkie. Pobrane z: http:// www.polskawliczbach.pl/lodzkie (19.05.2017).
 5. Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 6. Kozłowski, W. (2012) Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
 7. Ruśkowski, E. (2007). Ogólne zasady wydatków j.s.t. [W:] E. Ruśkowski, J. Salaclma (red.), Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Skotarczak, T. (2010). Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej. [W:] M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem: studium ekonomiczne i organizacyjne. Warszawa: CeDeWu.
 9. Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
 10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
 11. Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 12. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgmp/tablica (19.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu