BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Non-equity modes w erze digitalizacji gospodarki
Non-equity Modes in the Digital Era
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 157-167, bibliogr. 18 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Digitalizacja
Internationalization, Digitizing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, F23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ cyfryzacji na zakres podejmowania pozakapitałowych form (NEMs) w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, czyli o to, jakie tworzy ona bariery i jakie przynosi korzyści. W artykule zastosowano metodę opisową oraz wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone w grupie polskich producentów sektora IT. Z badań wynika, że NEMs mają niewielkie znaczenie w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw sektora IT. W dużej mierze wiąże się to z niedostrzeganiem przez przedsiębiorstwa korzyści wynikających z cyfryzacji biznesu w ekspansji zagranicznej, ale także ze specyfiką sektora (małe możliwości kapitałowe i niewielkie międzynarodowe doświadczenie). Tworzenie sieci powiązań biznesowych poprzez eksport pośredni (wiodąca forma ekspansji wśród badanych firm) oraz wykorzystanie środowiska cyfrowego mogą stanowić podstawę dalszego rozwoju NEMs w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to reveal the impact of digitization on the scope of non-equity modes (NEMs) in the internationalization process, its barriers and benefits. The study uses a descriptive method and the results of a survey conducted in the group of Polish IT producers. The research shows that NEMs do not affect the internationalization of Polish IT producers significantly. This is due to the fact that enterprises do not see the benefits of business digitization in foreign expansion, but also to the specificity of the sector (low capital opportunities and little international experience). Business relationship networks created through indirect export (the leading form of expansion among the surveyed companies) together with the use of digital environment can provide conditions for the development of non-equity forms in their foreign expansion.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukht R., Heeks R., 2017, Defining, conceptualizing and measuring the digital economy, Development Informatics Working Paper no. 68, Centre for Development Informatics, University of Manchester, Manchester.
 2. Chen S., 2005, Strategic Management of e-Business, John Wiley and Sons Ltd., West Sussex.
 3. Forsgren M., Hagström P., 2007, Ignorant and impatient internationalization? The Uppsala model and internationalization patterns for Internet-related firms, Critical Perspectives on International Business, vol. 3, no. 3.
 4. Gartner, 2016, Building the Digital Platform. Insights From the 2016 Gartner CIO Agenda Report, Gartner 2016, https://www.gartner.com/imagesrv/cio/pdf/cio_agenda_insights_2016.pdf [dostęp: 20.10.2017].
 5. Gray A., 2017, These are the world's 10 biggest corporate giants, WEF, https://www.weforum. org/agenda/2017/01/worlds-biggest-corporate-giants/ [dostęp: 23.10.2017].
 6. MBASkool, 2017, Top 10 eCommerce Companies in the World 2017, http://www.mbaskool. com/fun-corner/top-brand-lists/17194-top-10-ecommerce-companies-in-the-world-2017.html [dostęp: 18.11.2017].
 7. McKinsey, 2016, Digital globalization. The new era of global flows, McKinsey Global Institute.
 8. Pakulska T., 2017, Rynek XXI w. - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Instytucje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2016, Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzie realizacji strategii, [w:] Narzędzia w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Pan Y., Tse D., 2000, The Hierarchical Model of Market Entry Modes, Journal of International Business Studies, vol. 31, no. 4.
 11. Poczta Polska, 2017, Cross border w e-commerce będzie rósł 27 proc. rok do roku, https://ecommerce. poczta-polska.pl/pl/artykuly/archiwum/2016/cross-border-w-e-commerce-bedzie-rosl-27-proc-rok-do-roku [dostęp: 12.12.2017].
 12. Poniatowska-Jaksch M., 2016, Biznes cyfrowy - wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Horyzonty Polityki, t. 7, nr 20.
 13. Sagan M., 2017, Praktyka internacjonalizacji ekosystemów biznesowych - przykład InSite Bavaria, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
 14. Sala S., 2005, Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 1.
 15. Słoniewski T., 2014, Milion nieznanych klientów, Computerworld Top 2000, IDG.
 16. Wieczerzycki M., 2015, Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu, Gospodarka Narodowa, nr 1.
 17. WIR, 2011, World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, New York - Geneva.
 18. Wymbs C., 2000, How e-commerce is transforming and internationalizing service industries, Journal of Services Marketing, vol. 14, no. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.011.9384
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu