BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Osłabienie powiązań produkcyjnych w gospodarce światowej jako czynnik spowolnienia handlu międzynarodowego w latach 2008-2015
Weakening of the Production Linkages in the World Economy as a Factor of the Global Trade Slowdown in 2008-2015
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 231-243, bibliogr. 32 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Fragmentacja produkcji, Łańcuch wartości
International trade, Production fragmentation, Value chain
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F40, F62, G01
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba oceny zjawiska refragmentacji produkcji i jego wpływu na spowolnienie handlu międzynarodowego w latach 2008-2015 na podstawie przeglądu badań. Kryzys finansowo-gospodarczy lat 2008-2009 spowodował największe załamanie handlu międzynarodowego w okresie powojennym. Następujące po nim ożywienie gospodarcze nie znalazło jednak odzwierciedlenia we wzroście dynamiki światowego eksportu. Jednym z wymienianych powodów stagnacji w wymianie jest osłabienie powiązań produkcyjnych w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej. Uzyskane wyniki sugerują, że największy wpływ na spadek udziału zagranicznej wartości dodanej w światowym handlu, a zarazem obniżenie dochodowej elastyczności eksportu mają zmiany zachodzące w specjalizacji Chin, a przede wszystkim wzrost udziału krajowych komponentów w eksporcie.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to evaluate the extent of production de-fragmentation and its impact on the world trade flows slowdown in 2008-2015. Financial and economic crisis of 2008-2009 resulted in a deepest breakdown of world trade after World War II. The subsequent economic boom was not reflected in the growth rates of world exports. One of the mentioned reasons of trade stagnation is the weakening of the connections within the global value chains. The results of the analysis conclude that the biggest impact on the declining share of foreign value added in global trade and, as a consequence, decreasing income elasticity of exports stems from changes in Chinese specialization and, in particular, the growing share of domestic input in Chinese exports.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiti M., Freund C., 2010, The Anatomy of China's Export Growth, [w:] China's Growing Role in the World Trade, eds. R.C. Feenstra, S.-J. Wei, Chicago - London.
 2. Balassa B., 1967, Trade Liberalization Among Industrial Countries, McGraw-Hill, New York.
 3. Baldwin R., 2013, Global Supply Chains. Why They Emerged, Why They Matter, and Why They Are Going, [w:] Global Value Chains in a Changing World, eds. D. Elms, P. Low, WTO, Geneva.
 4. Białowąs T., 2014, Outsourcing a rzeczywista przewaga komparatywna Chin w światowym handlu, [w:] W kierunku nowego ładu gospodarczego - rola Azji w XXI wieku, red. J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Constantinescu C., Mattoo A., Ruta M., 2015, The Global Trade Slowdown. Cyclical or Structural?, World Bank Policy Research Working Paper, no. 7158.
 6. Findlay R., 1978, An "Austrian" Model of International Trade and Interest Rate Equalization, Journal of Political Economy, no. 6.
 7. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T., 2005, The governance of global value chains, Review of International Political Economy, no 1.
 8. Gereffi G., Korzeniewicz M., Korzeniewicz R., 1994, Introduction. Global Commodity Chains, [w:] Commodity Chains and Global Capitalism, eds. G. Gereffi, M. Korzeniewicz, Praeger, Westport - London.
 9. Hopkins T.K., Wallerstein I., 1977, Patterns of development of the modern world-system, Review, no. 2.
 10. Hopkins T.K., Wallerstein I., 1986, Commodity chains in the world economy prior to 1800, Review, no. 1.
 11. Hummels D., Ishii J., Yi K.-M., 2001, The nature and growth of vertical specialization in world trade, Journal of International Economics, no. 1.
 12. IMF, 2016, World Economic Outlook. Subdued Demand - Symptoms and Remedies.
 13. IMF, 2018, World Economic Outlook Update January 2018. Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead.
 14. Inomata S., 2017, Analytical frameworks for global value chains. An overview, [w:] Global Value Chain Development Report 2017. Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, World Bank, Washington D.C.
 15. Irwin D.A., 2002, Long-run trends in world trade and income, World Trade Review, vol. 1, no. 1.
 16. Jones R.W., Kierzkowski H., 1990, The Role of Services in Production and International Trade. A theoretical Framework, [w:] The Political Economy of International Trade. Essays in Honour of Robert Mundell, eds. R.W. Jones, A.O. Krueger, MIT Press, Cambridge.
 17. Jones R.W., Kierzkowski H., 2001, A Framework for Fragmentation, [w:] Fragmentation. New Production Patterns in the World Economy, eds. S.W. Arndt, H. Kierzkowski, Oxford University Press, New York.
 18. Kee H.L., Tang H., 2016, Domestic Value Added in Exports. Theory and Firm Evidence from China, American Economic Review, vol. 106, no. 6.
 19. Koopman R., Wang Z., Wei S.-J., 2014, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American Economic Review, vol. 104, no. 2.
 20. OECD-WTO, 2016, Trade in Value Added, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 15.02.2018].
 21. Summers L.H., 2014, Reflections on the "New Secular Stagnation Hypothesis", [w:] Secular Stagnation. Facts, Causes, and Cures, eds. C. Teulings, R. Baldwin, CEPR Press, London.
 22. Timmer M., Los B., Stehrer R., de Vries G.J., 2016, An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the WIOD 2016 Release, GGDC Research Memorandum, no. 162.
 23. UN Comtrade, 2018, https://comtrade.un.org/data [dostęp: 15.02.2018].
 24. UNCTAD, 2015, Eora Trade In Value Added database, http://www.worldmrio.com/UNCTAD EoraTiVA_free.zip [dostęp: 15.02.2018].
 25. UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017. Beyond Austerity: Towards a Global New Deal.
 26. UNCTAD, 2018, UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFol- ders.aspx?sCS_ChosenLang=en [dostęp: 15.02.2018].
 27. WIOD, 2013, 2013 Release, http://www.wiod.org/release13/ [dostęp: 15.02.2018].
 28. WIOD, 2016, 2016 Release, http://www.wiod.org/release16/ [dostęp: 15.02.2018].
 29. Wojtas M., 2017, Przyczyny spowolnienia światowego handlu, Studia i Prace WNEiZUS, nr 49/2.
 30. World Bank, 2018, Global Economic Prospects January 2018. Broad-Based Upturn, but for How Long? WTO, 2016, World Trade Statistical Review 2016.
 31. WTO, 2017, World Trade Statistical Review 2017.
 32. WTO, 2018, Short-term trade statistics. Quarterly merchandise trade value, https://www.wto. org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/quarterly_trade_e.xls [dostęp: 15.02.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.016.9389
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu