BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Portfolio Investment in Poland - Inflows and Outflows in the 21st Century. An Analysis of Pull Factors for Capital Flows
Inwestycje portfelowe w Polsce - napływ i odpływ w XXI wieku. Analiza czynników przyciągających kapitał
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 244-257, bibliogr. 21 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje zagraniczne, Międzynarodowe przepływy finansowe, Przepływy kapitałowe
Financial markets, Financial investment, Foreign investment, International financial flows, Capital flows
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, G15
summ., streszcz.
Abstrakt
Czynniki przyciągające kapitał w przepływach międzynarodowych w literaturze światowej są wyróżniane w szczególności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dla inwestycji portfelowych czynniki te są uznawane za mniej wiążące, a sam kapitał za spekulacyjny. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania czynników przyciągających kapitał w postaci inwestycji portfelowych do Polski w latach 2000-2015 ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych. Artykuł porównuje także skutki napływu inwestycji portfelowych do Polski w omawianym okresie do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aby wskazać na czynniki przyciągające inwestycje portfelowe na polski rynek finansowy.(abstrakt oryginalny)

Factors which attract international capital flows are highlighted in the world literature in particular for foreign direct investment. For portfolio investment, these factors are considered to be more difficult to define and less binding because of the speculative character of the capital. The paper attempts to define the factors attracting capital in the form of portfolio investments to Poland in the years 2000-2015, with particular emphasis on the period of the international financial crisis. It is important to compare the effects of the inflow of portfolio investments to the Polish market to foreign direct investment in order to specify what actions should be undertaken to increase the attractiveness of the Polish market for portfolio investment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk M., 2005, Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 2. Carolan C., 1992, The spiral calendar, New Classics Library Publications, New York.
 3. Cienski J., 2012, Warsaw exchange tries to lift liquidity, Financial Times, 4 December, https://www.ft.com/content/5f691aa0-c885-3164-b6a8-8a7d9b2aa32c [access: 05.08.2018].
 4. Doing Business, [n.d.], www.doingbusiness.org [access: 01.01.2017].
 5. Elder A., 1993, Trading for a living, study guide: Psychology, trading tactics, money management, Wiley, New York.
 6. Fitch Ratings, [n.d.], https://www.fitchratings.com/site/poland [access: 01.01.2017].
 7. Global Innovation Index, [n.d.], www.globalinnovationindex.org/home [access: 01.01.2017].
 8. Goldstein I., Râzîn A., 2005, An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment, National Bureau of Economic Research, no. 35.
 9. GPW, [n.d.], Analizy - udział inwestorów w obrotach, https://www.gpw.pl/analizy [access: 01.01.2017].
 10. IMF, 2016, International Monetary Fund, Coordinated Portfolio Investment Survey, http:// data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363&sId=1481577785817 [access: 05.08.2018].
 11. Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2007, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 12. Moody's, [n.d.], https://www.moodys.com/ [access: 01.01.2017].
 13. NBP, [n.d.], Statystyka bilansu płatniczego, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wstepne/wstepne.html [access: 01.01.2017].
 14. Nowakowski J., Borowski K., 2005, Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa.
 15. OECD, 1996, Benchmark definition of foreign direct investment, http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-benchmark-definition-of-foreign-direct-investment_9789264064805-en [access: 01.01.2017].
 16. Przybylska-Kapuścińska W., 2008, Development of Warsaw Stock Exchange comparing to other European stock exchanges in XXI century, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, no. 1.
 17. Rzeczpospolita, 2016, Pięć bolączek rynku kapitałowego, 22 November, http://www.rp.pl/Opi- nie/311229853-Piec-bolaczek-rynku-kapitalowego.html#ap-1 [access: 01.01.2017].
 18. Standard & Poor's, [n.d.], https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home [access: 01.01.2017].
 19. The World Bank, Portfolio equity, net inflows, http://data.worldbank.org/indicator/BX. PEF.TOTL.CD.WD?end=2015&start=1960&view=chart&year=2015 [access: 01.12.2016].
 20. Transparency International, [n.d.], www.transparency.org [access: 01.01.2017].
 21. UNCTAD, 2015, World Investment Report, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf [access: 01.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.017.9390
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu