BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna Litwy w wymianie towarowej z krajami pozaunijnymi
The Competitive Position of Lithuanian Trade in Goods With Non-eu Countries
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 258-271, bibliogr. 12 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Konkurencyjność handlowa
Foreign trade, Trade competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, F15
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena pozycji konkurencyjnej Litwy w wymianie towarowej z krajami spoza UE w latach 2005-2016. Analizę przeprowadzono w oparciu o trzy mierniki pozycji w międzynarodowej wymianie towarowej: wskaźnik relatywnej komparatywnej przewagi eksportu, wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz intensywności handlu wewnątrzgałęziowego. Indykatory zostały oszacowane na poziomie sekcji towarowych według Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego SITC. W analizie wykorzystano dane pochodzące z Departamentu Statystyki Litwy oraz Eurostatu. Z przeprowadzonego badania wynika, że słabą pozycję konkurencyjną w wymianie towarowej z krajami trzecimi Litwa zajmuje tylko w dwóch grupach towarowych - surowców i paliw mineralnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the competitiveness of Lithuanian trade with non-EU countries during the years 2005-2016. This assessment was based on three outcome measures determining the position of a country in foreign trade: revealed comparative advantage, import coverage, and the intensity of intra-industry trade. Indicators were estimated for all commodity sections. The analysis used data from the Lithuanian Statistics Department and Eurostat. The study shows that Lithuania has a weak competitive position in trade with third countries only in two groups of commodities: raw materials and mineral fuels.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., 1965, Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 32.
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2016, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Bożyk P., Misala J., Puławski M., 2002, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. DSL, 2017, Prekiø eksportas, importas,balansas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/ [dostęp:15.12.2017].
 5. Eurostat, 2018, Exports of goods and services in % of GDP, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tet00003&language=en [dostęp: 10.02.2018].
 6. Gorynia M., Łaźniewska A., 2008, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. International trade of EU, the euro area and the Member States by SITC product group, DSL, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/ [dostęp: 07.11.2017].
 8. Jagiełło E.M., 2014, Polska szkoła makrokonkurencyjności, Wydawnictwo CM, Warszawa.
 9. Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Molendowski E., Polan W., 2015, Handel wewnątrzgałęziowy - miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41.
 11. Mucha-Leszko B., 2012, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [w:] Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 12. Nehring A., 2007, Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.018.9391
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu