BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
The Impact of European Funds for Socio-Economic Development of Polish Regions
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 77-87, tab., rys., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Rozwój regionalny, Efektywność
Structural funds, Regional development, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: C38, O18, R11
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań stopnia zależności pomiędzy wartością realizowanych w poszczególnych województwach projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 a rozwojem społeczno-gospodarczym tych województw. Dokonano oceny znaczenia obszaru umiejscowienia tego typu inwestycji dla rozwoju poszczególnych regionów. Rozwój społeczno-gospodarczy został zbadany zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the degree of dependence between the value of voivodship projects cofinanced by EU funds within the framework of the 2007-2013 financial perspective and the socio-economic development of these voivodships. The significance of the investment area for development of individual regions not only in general but also in social, economic and environmental dimensions was also assessed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 10 lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów, 2014. Pobrane z: www.mf.gov.pl/documents/764034/1161625/10latwUEwww2.pdf (24.11. 2017).
  2. Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42.
  3. http://strateg.stat.gov.pl (24.11.2017).
  4. http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty (24.11.2017).
  5. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska- ue (24.11.2017).
  6. Jankowska, A. (2005). Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  7. Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Projekty zaakceptowane w latach 2000-2003 do realizacji ISPA (2004). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pobrane z: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ srodki-zagraniczne/archiwum/ispa/informacje-o-projektach-fundusz-ispa---stronywww (24.11.2017).
  9. Szlachta, J. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
  10. Szuszman, M. (2010). Fundusze unijne od podstaw (2007-2013), Przewodnik metodyczny. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu