BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
Financial Management of Households and General Government Sector Units - Similarities and Differences
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 103-115, rys., bibl.17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie, Finanse, Zadłużenie, Dług
Households, Local government units, Management, Finance, Indebtedness, Debt
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL:D19, G39, H63, H70
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne sposoby, zasady i metody zarządzania finansami w sektorze gospodarstw domowych oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Uwaga została skupiona na wskazaniu podobieństw i różnic, które występują pomiędzy nimi oraz sposobach ułatwiających efektywne zarządzanie finansami w obu analizowanych sektorach. Zastosowane w opracowaniu metody badawcze to głównie studia literaturowe oraz analiza statystyczna na podstawie raportów kwartalnych Biura Informacji Kredytowej oraz danych Ministerstwa Finansów.(abstrakt oryginalny)

The article presents main methods and rules of the financial management of households and general government sector units. It focuses on presenting similarities and differences between the two, as well as methods simplifying efficiency of financial management in analysed sectors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacka-Kisiel, E. (red.). (2011). Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
 3. Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Flejterski, S., Świecka, B. (red.). (2009). Elementy finansów i bankowości. Warszawa: CeDeWu.
 5. Jastrzębska, M. (1998). Podstawy zarządzania finansami gminy. Samorząd Terytorialny, 3.
 6. Kożuch, A. (2008). Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 65.
 7. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 8. Lubińska, T. (red.) (2011). Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 9. Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 10. Raczkowski, K. (red.) (2015). Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Bussines.
 11. Sochacka-Krysiak, H. (red.) (2006). Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: SGH.
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 14. Waliszewski K. (red.) (2017). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych. Warszawa: CeDeWu.
 15. Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
 16. Wyszkowska-Kaniewska, O., Dębniewska, M. (2011). Doradztwo w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 25.
 17. Ziółkowski, M., Goleń, M. (2003). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. [W:] H. Sochacka- -Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu