BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałaburda Dorota A. (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości)
Tytuł
Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Non-Standard Instruments of Financing Local Government Units
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 131-142, tab., bibl.18 poz.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Limity kredytowe, Dług, Zobowiązania finansowe
Local government units, Loan limit, Debt, Financial liabilities
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: G23, G31, H63, H74
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie przyczyn, korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. Niestandardowe instrumenty finansowe to: umowy leasingu zwrotnego i sprzedaży zwrotnej nieruchomości, umowy nienazwane powodujące restrukturyzację zadłużenia, jak cesja wierzytelności, subrogacja, forfaiting, factoring oraz płatność ratalna i finansowanie kapitałowe spółek komunalnych. Wykorzystanie tych instrumentów generuje ryzyko nadmiernego zadłużenia się samorządów oraz ryzyko refinansowania. Przedstawione w pracy wnioski oparto na przeglądzie raportów NIK, RIO oraz literatury i analizie obowiązujących przepisów z dziedziny finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyses reasons, benefits and effects to use non-standard instruments by local government units. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. Non-standard instruments are: sale and leaseback, sell-buy back transaction, unnamed contracts in polish regulation like: voluntary assignment, subrogation, forfeiting, factoring and payment in instalments, equity financing. U sing non-standard instrument generate over-indebtedness of local government units and refinancing risk. The paper lists the RIO, NIK reports and the literature on the subject and analyses the existing legal framework concerning public finance which regulates the issue of self-government indebtedness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blukacz, P. (2013). Forfaiting jako metoda finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomiczne Problemy Usług, 108, 19-31.
 2. Budzeń, D. (2016). Refinansowanie długu lokalnego w Polsce. Studia BAS, 3 (47), 197-219.
 3. Cichocki, H., Moser, K. (2016). Leasing zwrotny jako forma finansowania JST. Kontrola Państwowa, 1, 75-86.
 4. Czajkowska-Matosiuk, K. (2011). Prawo gospodarcze i spółek. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
 6. Jastrzębska, M. (2016). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187-200.
 7. Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71.
 8. Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 75-86.
 9. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (2016). Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (16.05.2017).
 10. Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Lex Wolters Kluwer.
 11. Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Radwański, Z., Olejniczak, A., (2010). Zobowiązania - część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. nr 298, poz. 1767.
 14. Swianiewicz, P.(2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.
 18. Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową (2016). Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu