BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Zielone obligacje rządowe
Green Government Bonds
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 219-227, rys., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Obligacje, Obligacje klimatyczne, Finanse publiczne, Ekologia, Zielone obligacje
Capital market, Bonds, Climate bond, Public finance, Ecology, Green bond
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: G1, H63
Abstrakt
Artykuł poświęcono ocenie dotychczasowych doświadczeń polskiego rządu w zakresie emisji zielonych obligacji. W artykule przedstawiono istotę zielonych obligacji oraz zilustrowano wartość i strukturę emisji zielonych obligacji rządowych przeprowadzonej przez polski rząd. Na tym tle podjęto próbę oceny przeprowadzonego procesu emisyjnego wraz ze wskazaniem szans i zagrożeń finansowania na rynku zielonych obligacji.(abstrakt oryginalny)

The article shows the experience of the Polish government in issuing green bonds. The first part of the paper presents the essence of green bonds and gives an illustration of a polish green government bonds issuance structure. The second part of the paper brings an attempt of evaluation the polish green government bonds issuance program with an identification the opportunities and threats of financing on the green bond market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chiang, J. (2017). Growing the U.S. Green Bond Market: Volume 1: The Barriers and Challenges. Sacramento: Treasuer State of California.
 2. Cooperman, E.S. (2017). Managing Financial Institutions: Markets and Sustainable Finance. New York: Routledge.
 3. Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 4. Green Bonds Highlights 2016. Climate Bonds Initiative. Pobrane z: www.climatebonds.net (25.06.2017).
 5. Green Bonds Principles 2016. International Capital Markets Association. Pobrane z: www. icmagroup.org (20.06.2017).
 6. http://eur-lex.europa.eu (15.06.2017).
 7. Kerste, M., Rosenboom, N., Sikken, B.J., Weda, J. (2011). Financing Sustainability: Insights for Investors, Corporate Executives, and Policymakers. Amsterdam: VU University Press.
 8. Kidney, S., Boulle, B. (2015). The Opportunity for Bonds to Address the Climate Finance Challenge. [W:] K. Wendt (red.), Responsible Investment Banking: Risk Management Frameworks, Sustainable Financial Innovations and Softlaw Standards (s. 575-599). Switzerland: Springer.
 9. Lütken, S.E. (2015). Financial Engineering of Climate Investment in Developing Countries. London: Anthem Press.
 10. Nordic Council of Ministers (2011). Nordic Perspectives on Carbon Market Mechanisms. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
 11. OECD (2015). The role of institutional investors in financing sustainable energy infrastructure. [W:] Mapping C hannels t o M obilise I nstitutional I nvestment i n S ustainable E nergy. Paris: OECD Publishing.
 12. Theulier, J., Podesta, A., Altichieri, P. (2007). EPOS II: The Climate Awareness Bond - Nature will show its gratitude. European Investment Bank.
 13. Wang, X., Stern, R., Limaye, D., Mostern, W., Zhang, Y. (2013). Unlocking Commercial Financing for Clean Energy in East Asia. Washington, DC: World Bank.
 14. Wieczerzak-Krusińska, A. (2016). Kolejna emisja zielonych obligacji rządu polskiego w 2017 r. Pobrane z: ww.rp.pl (22.06.2017).
 15. Więckowska, M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 455-465.
 16. World Bank (2015). What are green bonds? Washington, DC: World Bank.
 17. www.climatebonds.net (25.06.2017).
 18. www.forsal.pl (25.06.2017).
 19. www.mf.gov.pl (22.06.2017).
 20. www.pap.gov.pl (22.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu