BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Tytuł
Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce
Multiannual Financial Forecast and Fiscal Sustainability of Local and Regional Government. The Evidence Form Selected Polish Cities
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 269-278, tab., bibl.17 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie
Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H72, H74
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stopnia zrównoważenia finansów największych miast w Polsce. Analizy wykonano dla siedmiu miast z największą liczbą mieszkańców (wg stanu na 2016 r.). Do badań wykorzystano testowanie długoterminowego ograniczenia budżetowego w kontekście schematu Ponziego (no-Ponzi condition). W pierwszej fazie badania wykorzystano dane historyczne z okresu 2007-2015. Następnie przeprowadzono takie same obliczenia oparte na danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych (WPF) tych miast. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem danych ex post wskazują, że wszystkie miasta były dalekie od zrównoważenia swoich finansów publicznych. Wyniki oszacowań przeprowadzonych na danych ex ante są o wiele bardziej optymistyczne. Z jednej strony podważa to wiarygodność WPF jako instrumentu zarządzania finansami samorządowymi, z drugiej - wskazuje, że badane miasta są w stanie generować nadwyżki pierwotne, lecz w praktyce okazują się one niewystarczające do pokrycia istniejących zobowiązań publicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the degree of financial sustainability of the largest cities in Poland. The analyzes were carried out for the 7 cities with the highest number of inhabitants (as of 2016). Long-term budget constraints were used as the research method. They were tested in the context of the no-Ponzi condition. The first phase of the study used historical data from 2007-2015. The same calculations were then made for the data recorded in the city's multi-annual financial forecasts (MFF). The results of the ex post investigation show that all the cities were far from fiscal sustainability. The results of the ex ante data estimations are much more optimistic. On one hand the results undermine the credibility of MFF as the appropriate instrument for local government finance management; on the other hand, they show that the surveyed cities have been able to generate primary surpluses but these surpluses turn out to be insufficient to cover the existing levels public liabilities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergman, U.M., Hutchison, M.M., Jensen, S.E.H. (2016). Promoting sustainable public finances in the European Union: the role of fiscal rules and government efficiency. European Journal of Political Economy, 44, 1-19.
 2. Blanchard, O., Chouraqui, J.C., Hagemann, R.P., Sartor, N. (1990). The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question. OECD Economic Studies, 15, 7-36.
 3. Buiter, W.H. (1985). A Guide to Public Sector Debt and Deficits. Economic Policy, 1, 612-635.
 4. Burnside, C. (2000). Some Facts about the HP Filter. Pobrane z: World Bank Development Research Group http://www.duke.edu/~acb8/res/hpfilt3.pdf (10.05.2017).
 5. Chen, P.-F. (2016). US fiscal sustainability and the causality relationship between government expenditures and revenues: a new approach based on quantile cointegration. Fiscal Studies, 2 (37), 301-320.
 6. Domar, E.D. (1944). The burden of the debt and the national income. American Economic Review, December, 798-827.
 7. Fan, J., Arghyrou, M.G. (2012). UK Fiscal Policy Sustainability, 1955-2006. The Manchester School, 6 (81), 961-991.
 8. Hamilton, J.D., Flavin, M.A. (1986). On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing. American Economic Review, 76, 808-819.
 9. Martins-da-Rocha, V.F., Vailakis, Y. (2012). On Ponzi schemes in infinite horizon collateralized economies with default penalties. Annals of Finance, 4 (8), 455-488.
 10. Neck, R. Sturm, J-E. (2008). Sustainability of public debt. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.
 11. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 13. Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G., Magtibay-Ramos, N., Quising, P. (2006). Empirical assessment of sustainability and feasibility of government debt: The Philippines case. Journal of Asian Economics, 1 (17), 63-84.
 14. Uryszek, T. (2011). Saldo pierwotne a stabilność sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (4), 93-102.
 15. Uryszek, T. (2015). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. [W:] B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111-124). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Westerlunda, J., Prohl, S. (2010). Panel cointegration tests of the sustainability hypothesis in rich OECD countries. Applied Economics, 11 (42), 1355-1364.
 17. Wigger, B.U. (2009). A note on public debt, tax-exempt bonds, and Ponzi games. Journal of Macroeconomics, 3 (31), 492-499.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu