BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej
Intelligent Organizations in Development of Information Civilization
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 9-17, bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Cywilizacja informacyjna, Zarządzanie wiedzą
Information civilization, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: A23
Abstrakt
Ewolucja funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy uzasadnia stosowanie terminu "cywilizacja informacyjna". Zaawansowane informatyczne wspomaganie procesów zarządzania i kreowania nowych modeli biznesowych stały się atrybutami funkcjonowania i rozwoju organizacji inteligentnych. Celem artykułu jest ukazanie roli organizacji inteligentnych w kształtowaniu cywilizacji informacyjnej. Rozważania zilustrowano wynikami badań w przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego w okresie 2014-2017 z odniesieniami do światowych trendów w zakresie transformacji cyfrowej.(abstrakt oryginalny)

The evolution of the information society to the knowledge society justifies the use of the term information civilization. Advanced IT support of management processes and creation of new business models have become attributes of functioning and development of intelligent organizations. The aim of the article is to show the role of intelligent organizations in shaping information civilization. The considerations are illustrated by the results of research in the enterprises of the Mazowieckie and Wielkopolskie Provinces in the period 2014-2017 with references to global trends in the area of digital transformation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski, P. (2017). E-logistics as the ICT Support in Modern Polish Organiza-tions.Chinese Business Review, 8 (16), 391-410.
 2. Arak, P., Bobiński, A. (2016). Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa: Polityka Insight.
 3. Brzeziński, Z. (1970). Two Ages: America's Role in the Technetronic Era. New York: The Viking Press.
 4. Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Cisco Global Cloud Index 2013-2018 (2014). San Jose: Cisco Systems Inc.
 6. Denecken, S. (2015). Conquering Disruption Through Digital Transformation. New York: SAP White Paper.
 7. Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 8. Gleick, J. (1988). Chaos: Making a New Science. New York: Viking Penguin.
 9. IBM Solutions Connect (2016). Warszawa.
 10. Perera, Ch., Ranjan, R., Wang, L., Khan, S., Zomaya, A. (2014). Privacy of Big Data in the Internet of Things Era. IEEE IT Professional, 17 (3).
 11. Report IDC FutureScape Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale (2016). New York.
 12. Schwaninger, M. (2010). Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 13. Toffler, A. (1980). The Thirf Wave. New York: William Morrow and Company.
 14. www.ec.europa.eu/digital-single-market/desi (30.12.2017).
 15. www.egospodarka.pl/97117,Cywilizacja-informacyjna-czas-na-rekonstrukcje,4,20,2.html (10.1.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu