BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Jakub M. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce
The Ownership Structure, R&D Activity, and Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 286-298, bibliogr. 18 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Dywidenda, Polityka dywidend, Akcjonariat, Badania i rozwój (B+R)
Dividend, Dividend policy, Shareholding, Research & Development (R+D)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G35
summ., streszcz.
Abstrakt
Poznanie zasad, którymi kierują się przedsiębiorstwa podczas wypłacania dywidend, nurtuje ekonomistów na całym świecie od niemal siedmiu dekad. Z uwagi na różnorodność czynników wpływających na decyzje o wypłacie dywidendy problem określony został mianem "the dividend puzzle". Niniejsze badanie skupia się na dwóch determinantach wypłat dywidendy - działalności badawczo-rozwojowej oraz obecności państwa w strukturze akcjonariatu wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-2016. W badaniu wykorzystano nieparametryczne metody statystyczne w celu weryfikacji zależności pomiędzy tymi czynnikami oraz polityką wypłat dywidendy 296 spółek. Badanie wykazało, iż zarówno działalność badawczo-rozwojowa, jak i obecność państwa w strukturze akcjonariatu wiąże się z przeciętnie niższym poziomem dywidendy wypłacanym przez spółkę. Część pierwsza artykułu prezentuje przegląd literatury z zakresu polityki wypłat dywidend oraz hipotezy badawcze, druga opisuje wykorzystane metody i próbę badawczą, trzecia przedstawia wyniki analizy, a część ostatnia podsumowuje badanie.(abstrakt oryginalny)

For almost seven decades, the rules determining the dividend policy of companies have been the subject of interest of researchers worldwide. Due to the variety of factors influencing managers' decisions on dividend payouts, the issue has been named "the dividend puzzle". The following research focuses on two determinants of dividend policy - research and development activity and government ownership of companies listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1992-2016. We utilize a non-parametric statistical approach to financial data obtained from 296 companies to verify how both factors are related to the dividend policy of companies. We find that both R&D activity and government ownership have an adverse impact on dividend payouts. The first section of the paper presents the literature review and research hypotheses. The second section presents utilized methods and the data sample. Section three shows the obtained results, and finally, the last section summarizes the research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Michaely R., 2003, Payout Policy, [w:] Handbook of Economics, eds. G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz, North-Holland, Amsterdam.
 2. Fama E.F., French K.R., 2001, Disappearing dividends. Changing firm characteristics or lower propensity to pay?, Journal of Financial Economics, vol. 60, no. 1.
 3. Gugler K., 2003, Corporate governance, dividend payout policy, and the interrelation between dividends, R&D, and capital investment, Journal of Banking & Finance, no. 27.
 4. Horbaczewska B., 2012, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 5. Javakhadze D., Ferris S.P., Sen N., 2014, An international analysis of dividend smoothing, Journal of Corporate Finance, no. 29.
 6. Jeong J., 2013, Determinants of dividend smoothing in emerging market. The case of Korea, Emerging Market Review, no. 17.
 7. Kowerski M., 2011, Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Zamość - Kraków - Rzeszów.
 8. La Porta R., Lopez-De Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 2000, Agency problems and dividend policy around the world, Journal of Finance, no. 55.
 9. Lintner J., 1956, Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, American Economic Review, vol. 46, no. 2.
 10. Maury B., Pajuste A., 2002, Controlling Shareholders, Agency Problems and Dividend Policy in Finland, Finnish Journal of Business Economics, no. 51.
 11. Michaely R., Roberts M.R., 2012, Dividend policies. Lessons from Private Firms, The Review of Financial Studies, vol. 25, no. 3.
 12. Miller M., Modigliani F., 1961, Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, Journal of Business, no. 34.
 13. Miller M., Scholes M., 1978, Dividends and Taxes, Journal of Financial Economics, no. 6.
 14. Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Nowak S., 2017, Do managers really care about shareholders'expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American Emerging Stock Markets, Econometrics/Ekonometria, vol. 2, issue 56.
 15. Obradovich J., Gill A., 2013, Corporate Governance, Institutional Ownership, and the Decision to Pay the Amount of Dividends. Evidence from USA, Faculty Publications and Presentations, Liberty University, no. 26.
 16. OECD, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD, Warszawa.
 17. Shin M.S., Kwon J.S., Kim S.E., 2011, R&D expenditure and dividend smoothing. Evidence from Korean small and medium-sized enterprises, Journal of Finance and Accountancy, vol. 5, no. 1.
 18. Stiglitz J.E., 1983, Some Aspects of the Taxation of Capital Gains, Journal of Public Economics, no. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.020.9393
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu