BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Atanassova Anita (University o f Economics in Varna)
Tytuł
Accounting Problems in E-Commerce
Problemy rachunkowości w e-commerce
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 19-30, bibl.18 poz.
Słowa kluczowe
Księgowość
Bookkeeping
Uwagi
summ., streszcz.Klasyfikacja JEL: M40, M41, M42, M48, M49
Abstrakt
Celem artykułu jest podsumowanie problemów księgowych w e-commerce i zaproponowanie pewnych rozwiązań. Brak jasnych i akceptowalnych na całym Świecie zharmonizowanych norm prawnych dotyczących księgowania i opodatkowania handlu elektronicznego, niewystarczające kompetencje w dziedzinie handlu elektronicznego i księgowości, możliwości handlu elektronicznego na granicy uchylania się od opodatkowania i działanie w tzw. szarej strefie, niewystarczające badania problemów księgowych w e-handlu, możliwość audytu elektronicznego w czasie rzeczywistym, księgowości, zarządzania, analizy, potrzeba odpowiedniego i niezawodnego oprogramowania jak też kompetentnego personelu etycznego - to tylko część problemów znajdujących się w polu naszego zainteresowania. Proponowane rozwiązania są adekwatne do problemów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to summarize the accounting problems in e-commerce and to propose some solutions. The lack of clear and worldwide acceptable harmonized juridical norms, concerning e-commerce accounting and taxation; insufficient competence in the cross area of e-commerce and accounting; e-commerce opportunities on the edge of tax evasion and shadow economy; not enough research for accounting problems in e-commerce; opportunity of a real time electronic based audit, accounting, management, analysis; the need of proper reliable software and ethical competent staff- these are part of the problems in our focus sphere. The proposed solutions are adequate to the problems. But if it is more profitable to act in a non-harmonized ambiguous environment and there is no pressure for a change, it is more likely the status to be kept.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandas, C., Megan, O., Graciunescu, M. (2013). Study on the Impact of E-Commerce on Tax and Accounting Activities. World Applied Sciences Journal, August, 534-539.
 2. Czaplewski, M. (2016). E-commerce in Poland and Denmark - comparative analysis and development trends. The Business and Management Review, 5 (7), 399-403.
 3. European Commission (2018). EC Press relies 18 January 2018, VAT: More flexibility on VAT rates, less red tape for small businesses.Retrieved from: http://europa.eu/rapid/pressrelease_ IP-18-185_en.htm?2nd-language=fr (20.01.2018).
 4. Ecommerce Europe (2017). European ecommerce report 2017. Retrieved from: https://www.ecommerce-europe.eu/research/ecommerce-europe-reports (1.01.2018).
 5. Ecommerce foundation (2016). Global B2C E-commerce Report. Retrieved from: https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2 C_Ecommerce_Report_2016.pdf (1.01.2018).
 6. Ecommerce guide (2017). What is e-commerce. Retrieved from: https://ecommerceguide.com/guides/what-is-ecommerce/ (1.01.2018).
 7. EUR-Lex (2006). Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0112 (1.01.2018).
 8. EUR-Lex (2013). Directive 2013/34/EU on annual and consolidated financial statements and related reports. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX:32013L0034 (1.01.2018).
 9. EUR-Lex (2014). Regulation 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX:32014R0537 (1.01.2018).
 10. European Commission (2017). Final report on the E-commerce Sector Inquiry. Retrieved from: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf (1.01.2018).
 11. Eurostat (2017). E-commerce statistics. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/E-commerce_statistics (1.01.2018).
 12. Eurostat (2015). Statistics on small and medium- sized enterprises. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_mediumsized_ enterprises (1.01.2018).
 13. Eurostat Statistics Explained (2017). E-commerce statistics for individuals. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_indivi duals#.C2.A0 Most_popular_online_purchases:_clothes_and_sports_goods (1.01.2018).
 14. Gaspareniene, L. Remeikiene, R. (2015). Digital Shadow Economy: a Critical Review of the Literature. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (6 S5), 402-409.
 15. Hartmans, A. (2017). Amazon CEO Jeff Bezos is once again the richest person in the world. Retrieved from: http://www.businessinsider.com/amazon-ceo-jeff-bezos-richest-manworld- career-life-story-2017-7?op=1 (1.01.2018).
 16. Hicks, J. (2004). E-commerce and Its Impact on the Accounting Profession. UNC Greensboro Journal of Student Research in Accounting 1, 1-16.
 17. Law, J. (2012). Auditing in an e-commerce environment. Retrieved from: http://uwcisa.uwaterloo.ca/Biblio2/Topic/ACC626 Auditing in an Ecommerce% 20Environment J Law.pdf (1.01.2018).
 18. Livnat, J. (2012). E-Commerce Companies Characteristics and Unique Accounting Methods. Retrieved from: people.stern.nyu.edu/jlivnat/private/Unique accounting aspects.ppt (1.01.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu