BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babis Henryk (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
Digital Competences in the Innovation Policy of Poland and the European Union
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 31-38, bibl.17 poz.
Słowa kluczowe
Elektroniczna komunikacja, Technologie cyfrowe, Wykluczenie cyfrowe, Kompetencje
Electronic communication, Digital technologies, Digital divide, Competences
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: O31, O52
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie roli kompetencji cyfrowych w Świetle technologii cyfrowych w komunikacji elektronicznej. Problem ten przedstawiono na podstawie analizy dokumentów Unii Europejskiej i polskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the role of digital competences in the light of digital technologies in electronic communication. This problem is presented on the base of the analysis of European Union documents and the Polish Operational Program Digital Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchholtz, S., Buchner, A., Filiciak, M., Jasiewicz, J., Kabicz, P., Mierzecka, A., Pospieszyńska- Burzyńska, J., Szczerba, P., Tarkowski, A., Trzeciakowski, r. (2015). Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego. Raport końcowy. Warszawa.
 2. Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Danielewicz, M., Tarkowski, A. (2013). Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 4. Drabowicz, T. (2014). Determinanty nierówności w kompetencjach cyfrowych dorosłych Polaków. [W:] B. Kłos, J.Szymańczak (red.), Nierówności społeczne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 5. Enders Analysis (2017). Children's changing video habits and implications for the content market. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52018DC0022&from=ES.
 6. Eurostat (2015). Being young in Europe today - digital world. Pobrano z: http://ec.europa.eu/ eurostat/statis tics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_digital_world.
 7. Głomb, K. (red.) (2009). Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Tarnów.
 8. Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., śliwowski, K., Klimczuk, A., Kisilowska, M., Tarkowski, A., Zadrożny, J. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Pobrano z: https://mc.bip.gov.pl/rok-2015/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.html.
 9. Komisja Europejska (2006). The Key Competences for Lifelong Learning - A European Framework. Official Journal of the European Union, 30 December 2006/L394.
 10. Komisja Europejska (2013). Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe's Schools. Pobrano z: https://ec.europa.eu/digitalsingle- market/en/news/survey-schools-ict-education.
 11. Komisja Europejska (2016a). Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.
 12. Komisja Europejska (2016b). ICT for work: Digital skills in the work place. Pobrano z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace.
 13. Komisja Europejska (2017a). Satellite broadband for schools: Feasibility study. Pobrano z: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46134.
 14. Komisja Europejska (2017b). Ramy kompetencji cyfrowych dla edukatorów. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu.
 15. Komisja Europejska (2018). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=PL.
 16. Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Raport dotyczący kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-Integracji i2010 (2009), Tarnów.
 17. OECD (2016). Innovating Education and Education for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills. Pobrano z: http://www.oecd-library.org/docserver/download/ 9616061e.pdf?expires=1520246581&id=id&accname=oid032762&checksum=4378000F 6248586BCA4F24E9ECE7FB8A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu