BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajdor Paula (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania), Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania)
Tytuł
Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
Social and Environmental Effects of Cloud Computing Solutions' Application in Enterprises. The Preliminary Results
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 39-48, tab., rys., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Przedsiębiorstwo
Cloud computing, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L86, L23, D83
Abstrakt
Współcześnie ważną rolę we wspomaganiu działalności przedsiębiorstwa mogą odegrać rozwiązania IT oferowane w chmurze obliczeniowej. Efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach można rozpatrywać w różnych aspektach, np. strategicznym, ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym, społecznym i środowiskowym. Celem artykułu jest identyfikacja efektów środowiskowych i społecznych wynikających z zastosowania chmury obliczeniowej. W artykule przedstawiono również wstępne wyniki badań dotyczących chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach z podkreśleniem efektów środowiskowych i społecznych.(abstrakt oryginalny)

Currently, the company's functioning on the market is, to a large extent, determined by information and communication technologies. These technologies offer a lot of tools and solutions, that have a positive impact on the company's operations in all its areas. And cloud computing is one such a tool, which has become more and more important in recent years. Cloud Computing is a tool not only affects the acceleration or improvement of company management processes, but also brings a num-ber of benefits considered in strategic, economic, organizational, technological or social and envi-ronmental aspects, the identification of which is the purpose of this article. The purpose of this article is to identify the environmental and social effects of cloud computing The article presents preliminary results of research conducted among enterprises that use cloud computing services (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 17 (118), 241-249.
  2. Czaplewski, M. (2011). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy dzia􀃡alno􀄞ci gospodarczej. [W:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 344-395). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  3. Drab-Kurowska, A. (2012). E-commerce in Modern Economy. 12th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences. Żylina: Uniwersytet w Żylinie.
  4. Dziembek, D. (2016). Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach. [W:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2 (s. 725- 739). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
  5. Dziembek, D., Jurga, A. (2015). Analiza korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem publicznej chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. [W:] I. Pawełoszek, C. Stępniak (red.), Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne. Częstochowa: Wydawnictwo WZ PCz.
  6. Gartner (2009). Gartner highlights five attributes of cloud computing. Gartner Press. Pobrano z: https://www.gartner.com/newsroom/id/1035013.
  7. Gillen, A., Vela, J. (2016). Green IT: Virtualization Delivers Energy and Carbon Emissions Reductions. VMware Inc.
  8. Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społeczeństwa informacyjnego tworzącego warunki zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3, lipiec-sierpień
  9. . Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology. Pobrano z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 800- 145/SP800-145.pdf.
  10. Siergiej, P. (2016). Cyfrowa chmura dobra dla klimatu. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,11360663,Cyfrowa_chmura_dobra_dla_klimatu.html (16.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu