BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Theoretical and Practical Aspects of Economic Information Transparency
Teoretyczne i praktyczne aspekty transparentności informacji gospodarczej
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 57-67, tab., fig., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Informacja
Information
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: O16, G20
Abstrakt
Obecnie informacja jest filarem systemu informacyjnego każdej organizacji. Bez niej efektywne funkcjonowanie zarówno małych spółek handlowych, jak i ogromnych holdingów, jest niemożliwe. Dlatego też istotną rolę w przepływie informacji gospodarczej stanowią biura informacji gospodarczej. Jak wykazała analiza, w każdym państwie biura informacji gospodarczej należy uznać za instytucje konieczne. Dzięki nim można zweryfikować zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, pod kątem wiarygodności oraz efektywnej współpracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty informacji gospodarczej oraz możliwości weryfikacji tejże pod względem jej transparentności. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą - Biura informacji gospodarczej pozwalają na zwiększenie transparentności informacji. W nawiązaniu do założonego celu oraz przyjętej hipotezy w artykule postawiono następujące pytanie badawcze: w jaki sposób oraz jakiego rodzaju informacje powinny być udostępnianie przez biura informacji gospodarczej? Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w artykule w pierwszej kolejności odniesiono się do istoty informacji. Następnie skupiono się na przedstawieniu wyników badania, które dotyczyło działalności biur informacji gospodarczej w Polsce. Kluczowym elementem artykułu jest przedstawienie wniosków, wskazujących na rolę tego rodzaju instytucji w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

Information and knowledge and ways of transferring them are some of the most valuable and rudimentary components of today's world. The article aims at presenting the idea of economic information and possibility of verifying it as regards its transparency. Information is used as a basis for determining the scope of business activity of a given entity and its organizational units (depart-ments or divisions). Additionally, it is a basis for decision making both operational (current) and strategic, expanding to the future and aimed at improving management and reducing risk. For this reason, economic information offices play an important role in the flow of information. They help verifying the status of consumers and companies as regards their creditworthiness and effective cooperation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff, R.L. (1967). Management Misinformation Systems. Management Science, 14 (4), 147-156.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kreatywnych. [In:] J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (eds.), Przemysł kreatywny - ekonomia na styku kultury i biznesu [Knowledge and human capital as a factor for developing creative industries. [In:] Creative industry - economy at the interface of culture and business] (pp. 84-99). Zielona Góra: MAjUS s.c.
 3. Checkland, P., Holwell, S. (2002). Information, Systems and Information Systems: making sense of the field. Chichester: John Wiley & Sons.
 4. Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 67 (vol. 1), pp. 20-26.
 5. Czaplewski, M. (2012). Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 746. Ekonomiczne Problemy Usług, 101, pp. 55-67.
 6. Czyżycki, R. (2016). An individual investor in the Polish capital market. Szczecin: Scientific Publisher of the University of Szczecin.
 7. Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (vol. 2), 674-681.
 8. Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (vol. 1), 501-511.
 9. Dunn, J.M. (2008). Information in computer science. [In:] P. Adriaans, J. van Benthem (eds.), Philosophy of Information (pp. 581-608). Amsterdam-Oxford: Elsevier.
 10. Floridi, L. (2008). Trends in the philosophy of information. P. Adriaans, J. van Benthem (eds.), Philosophy of Information (pp. 113-131). Amsterdam-Oxford: Elsevier.
 11. Matulewski, M. (2015). Analiza porównawcza efektywno􀄞ci strategii cenowych wybranych elementów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji seulskiej i londy􀄔skiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 913-920.
 12. Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.
 13. Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379-423.
 14. Shannon, C., Weaver, W. (1964). Mathematical Theory of Communication. Urbana: The University of Illinois Press.
 15. Law on providing and exchanging economic information of 9th April 2010 (JoL 2010 no. 81 item 530).
 16. https://www.big.pl (5.01.2018).
 17. https://erif.pl (5.01.2018).
 18. http://krd.pl (5.01.2018).
 19. http://www.kidt.pl (6.01.2018).
 20. https://www.kbig.pl (6.01.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu