BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce
Determinants the Socio-Economic Development of the Regions in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 99-108, tab., rys., bibl.19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Analiza porównawcza
Regional development, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: C38, O18, R11
Abstrakt
Rozwój regionalny jest jednym z częściej podejmowanych zagadnień prowadzonych badań naukowych. Ze względu na jego wielowymiarowy i złożony charakter oraz brak możliwości bezpośredniego pomiaru, naukowcy zajmujący się problematyką badania rozwoju regionów przyjmują szereg merytoryczno-formalnych założeń, dotyczących między innymi zmiennych pełniących rolę determinant rozwoju badanych regionów. Celem artykułu jest określenie czy, i ewentualnie, jak duży wpływ na ostateczne wyniki badań rozwoju poszczególnych regionów ma dokonany wybór zmiennych diagnostycznych. Prowadzonym analizom towarzyszy natomiast następująca hipoteza badawcza: dokonany wybór determinant rozwoju społeczno-ekonomicznego ma istotny wpływ na uzyskane wyniki, charakteryzujące badany poziom rozwoju analizowanych regionów.(abstrakt oryginalny)

Regional development is one of the more frequently-studied research issues. Due to its multidimen-sional and complex character and the lack of direct measurement, researchers in the areas of regional development have adopted a number of substantive and formal assumptions. The purpose of the article is to determine whether and possibly how much impact on the final results of regional devel-opment studies has been made to select diagnostic variables. The analysis is accompanied by the following research hypothesis: the selection of determinants of socio-economic development has a significant impact on the results obtained, characterising the level of development of the regions examined.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Brol, R. (2009). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kreatywnych. [W:] J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (red.), Przemysł kreatywny - ekonomia na styku kultury i biznesu. Zielona Góra: Wydawnictwo MAjUS.
 4. Czaplewski, M. (2011a). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 67, 20-26.
 5. Czaplewski, M. (2011b). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej. [W:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 344-395). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 6. Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 42, 15-22.
 7. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologi informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57 (cz. 1), 153-160.
 8. Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (t. 2), 674-681.
 9. Holik, G., Nowak, Z., Prusek, A. (1999). Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 527, 53-73.
 10. Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Olejniczak, K. (2016). Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 1, 35-41.
 13. Pięta-Kanurska, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na początku XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083, 36-43.
 14. Potoczna, I. (2006). Polska polityka regionalna na pocz􀄅tku XXI wieku - aspekt teoretyczny. Biblioteka regionalisty, 1 (3), 86-92.
 15. Prusek, A., Kudełko, J. (2009). Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 459-469.
 16. Strahl, D. (2005). Zró􀄪nicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083.
 17. Szymla, Z. (2004). Podstawy rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1016, 62-67.
 18. Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Wspó􀃡czesna Gospodarka, 6 (4), 111-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu