BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
Supporting Innovativeness of a Virtual Organization With IT Solutions Available in the Public Cloud Computing
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 109-120, tab., bibl.7 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Innowacyjność, Chmura obliczeniowa
Virtualization, Innovative character, Cloud computing
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L86
Abstrakt
Organizacje wirtualne stanowią temporalną formę dynamicznej współpracy podmiotów, podejmowaną w ściśle określonym celu. Organizacja wirtualna charakteryzuje się specyficznymi własnościami (np. otwartością, partnerstwem, współdzieleniem wiedzy, elastycznością, zaufaniem), które determinują jej potencjał innowacyjności. Czynnikiem dodatkowo wspomagającym innowacyjność organizacji wirtualnej mogą się okazać nowoczesne technologie IT (np. oferowane w ramach modelu cloud computing). W artykule, na podstawie studiów literaturowych, wskazano możliwości wspomagania innowacyjności organizacji wirtualnej przez technologie IT dostępne w publicznej chmurze obliczeniowej.(abstrakt oryginalny)

Virtual organizations constitute a temporal form of dynamic cooperation of entities, undertaken for a specific purpose. A virtual organization possesses specific properties (e.g. openness, partnership, knowledge sharing, flexibility, trust) which determine its potential for innovation. Modern IT tech-nologies (e.g. offered as part of the cloud computing model) may be a factor which additionally supports the innovation of a virtual organization. The paper indicates the possibilities of supporting the innovation of a virtual organization through IT technologies available in the public cloud computing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2), 519-530.
  2. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57 (cz. 1), 153-160.
  3. Dziembek, D. (2016). Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach. [W:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 (s. 725-739). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
  4. Dziembek, D. (2010). Poziomy informatyzacji organizacji wirtualnej. [W:] L. Kiełtyka, R. Kucęba, W. Jędrzejczyk (red.), IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia. Toruń: "Dom Organizatora", TNOIK.
  5. Haag, S., Cummings, M. (2010). Management Information Systems for the Information Age. New York: McGraw-Hill, Irwin.
  6. Kuczera, K. (2014). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.
  7. Sankowska, A. (2009). Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Warszawa: WAiP Sp. z o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu