BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przydatność kategorii zysku całkowitego w zarządzaniu finansami polskich i niemieckich spółek giełdowych
Usefulness of Comprehensive Income for Finance Management of Polish and German Public Companies
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 323-335, bibliogr. 20 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Raporty księgowe, Spółki publiczne, Zysk przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami
Financial performance, Accounting reports, Public companies, Business profit, Financial management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, M41, M48
summ., streszcz.
Abstrakt
Wiodącym nurtem badań o charakterze teoretyczno-empirycznym jest ocena przydatności wyniku całkowitego w zarządzaniu finansami polskich i niemieckich spółek publicznych. Ważny element procesu badawczego stanowi komparatywna ocena formy prezentacji wyniku całkowitego i jego komponentów oraz wartości i zróżnicowania pozostałego wyniku całkowitego w porównaniu z zyskiem netto, z punktu widzenia udziału w kapitale własnym i kapitale całkowitym. Badaniem objęto spółki akcyjne notowane na GPW w Warszawie z indeksu WIG30 oraz spółki notowane na GPW we Frankfurcie z indeksu DAX (stan na 15 stycznia 2018 r.). Dane empiryczne do badania uzyskano z rocznych sprawozdań finansowych (za lata 2009-2016) z bazy Thomson Reuters. W badanych spółkach zidentyfikowano zróżnicowane warianty prezentacji i nomenklatury wyniku całkowitego oraz jego komponentów. Ponadto wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że istotność pozostałego wyniku całościowego, w porównaniu z zyskiem netto, z punktu widzenia udziału w kapitale własnym i kapitale całkowitym, była niewielka. Zaobserwowano jednakże znaczącą przewagę przydatności wyniku całkowitego w spółkach niemieckich w porównaniu z polskimi przedsiębiorstwami.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is an evaluation of the usefulness of comprehensive income for finance management of Polish and German public companies. An important element of the research was a comparative analysis of the form of presentation of comprehensive income and its components and an analysis of the scale and diversity of other comprehensive income in comparison to net profit from the point of view of its share in equity and total capital. The research covers joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange (included in the WIG30 index) and the Frankfurt Stock Exchange (included in the DAX index) (data for 15 January 2018). Empirical data was obtained from annual financial statements (from 2009 to 2016) from Thomson Reuters database. Diversified variants of presentation and terminology of comprehensive income and its components have been identified. The results of the research indicate that the importance of other comprehensive income in comparison to net profit, as part of equity and total capital, was insignificant. However, significantly higher usefulness of comprehensive income in German companies has been observed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., 1993, Choosing accounting rules, Accounting Horizons, vol. 7, no. 4.
 2. Cahan S.F., Courtenay S.M., Gronewoller P.L., Upton D.R., 2000, Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 27, no. 9/10.
 3. Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T., 2007, An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, Review of Accounting Studies, vol. 12, no. 4.
 4. Cimini R., 2013, Reporting Comprehensive Income Issues. Empirical Evidence from France, Germany and Italy, Economia Aziendale Online, vol. 4, no. 1.
 5. Dastgir M., Velashani A.S., 2008, Comprehensive income and net income as measures of firm performance. Some evidence for scale effect, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, vol. 12.
 6. Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R., 1999, Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, Journal of Accounting and Economics, vol. 26, no. 1-3.
 7. Gierusz J., 2013, Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 314.
 8. Grabińska B., Grabiński K., 2012, Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13.
 9. Hirst D.E., Hopkins P.E., 2007, Comprehensive Income Disclosure and Analysts' Valuation Judge- ments, Journal of Accounting Research, vol. 36, no. 3.
 10. Jones D.A., Smith K.J., 2011, Comparing the Value Relevance, Predictive Value, and Persistence of Other Comprehensive Income and Special Items, The Accounting Review, vol. 86, no. 6.
 11. Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M., 2009, Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 28, no. 4.
 12. Keating M., 1999, An Analysis of the Value of Reporting Comprehensive Income, Journal of Accounting Education, vol. 17.
 13. Le Manh-Béna A., 2009, Is Comprehensive Income Required by IAS 1 Relevant for Users? A Review of the Literature, ESCP Europe Working Paper, https://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00494511 [dostęp: 15.01.2018].
 14. Maines L.A., McDaniel L.S., 2000, Effects of Comprehensive-Income Characteristics on Nonprofessional Investors' Judgments. The Role of Financial-Statement Presentation Format, The Accounting Review, vol. 75, no. 2.
 15. MSR, 2011, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Pronobis P., Zülch H., 2011, The predictive power of comprehensive income and its individual components under IFRS, Problems and Perspectives in Management, vol. 9, no. 4.
 17. Ramond O., Casta J.F., Lin S., 2007, Value Relevance of Comprehensive Income. Evidence from Major European Capital Markets, European Accounting Association, Lisbon.
 18. Sajnóg A., 2017, Wartość predykcyjna zysku całkowitego spółek akcyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 2.
 19. Szychta A., de la Rosa D., 2012, Comprehensive Income Presentation under IAS 1: The Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 68.
 20. Turyna J., 2003, Standardy Rachunkowości, MSR - USGAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.023.9396
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu