BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences)
Tytuł
Oil Dependence of Post-Soviet Countries in the Caspian Sea Region : the Case of Azerbaijan and Kazakhstan
Uzależnienie rozwoju gospodarczego byłych republik Związku Radzieckiego w regionie Morza Kaspijskiego od wydobycia ropy naftowej na przykładzie Azerbejdżanu i Kazachstanu
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 5-12, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ropa naftowa, Wzrost gospodarczy, Kurs walutowy
Oil, Economic growth, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azerbejdżan, Kazachstan
Azerbaijan, Kazakhstan
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie uzależnienia rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu i Kazachstanu od branży wydobywczej w latach 2000-2017. Omawiane państwa, byłe republiki Związku Radzieckiego w basenie Morza Kaspijskiego, znajdują się wśród 15 najbardziej uzależnionych od wydobycia ropy naftowej gospodarek. Wykazano, że w przypadku obu krajów zyski generowane z produkcji ropy naftowej stanowią dużą część ich produktu krajowego brutto. Dodatkowo pokazano, że całkowity eksport towarów obu państw opiera się głównie na eksporcie ropy i gazu ziemnego. W artykule zbadano zależność między ceną ropy a wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi Kazachstanu i Azerbejdżanu. Wykazano, że w przypadku obu krajów istnieje ujemna, silna i istotna statystycznie zależność między ceną ropy a wskaźnikiem długu publicznego względem PKB. Dodatkowo pokazano, że istnieje istotna statystycznie zależność między ceną ropy a kursem walutowym i wzrostem gospodarczym w Kazachstanie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to present oil dependence of Azerbaijan and Kazakhstan from 2000 till 2017. The analysed countries represent two former Soviet Union countries in the Caspian Sea region and are among the world's top 15 oil dependent economies. It is shown that both countries generate high oil rents to GDP ratios. Moreover, the paper reveals that their fuels export constitutes a huge portion of total merchandise export. It implies that majority of Azerbaijani and Kazakhstani export revenues come from resources extraction. The empirical analysis of co-movements between the crude oil prices and chosen macroeconomic indicators shows that correlation between oil prices and Kazakhstani and Azerbaijani public debt to GDP ratios is negative, strong and significant. In addition, there is significant relationship between oil prices and Kazakhstani exchange rate and GDP growth rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arezki, R., Van der Ploeg, F. (2011). Do natural resources depress income per capita? Review of Development Economics, 15 (3), 504-521.
 2. Auty, R. (1993). Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis. Routledge, London
 3. Auty, R.M. (Ed.). (2001). Resource abundance and economic development. Oxford University Press, Oxford.
 4. Badeeb, R.A., Lean, H.H., Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey. Resources Policy, 51, 123-134.
 5. Barma, N., Kaiser, K., Le, T.M. (Eds.) (2012). Rents to Riches?: The Political Economy of Natural Resource- -Led Development. World Bank.
 6. Blanco, L., Grier, R. (2012). Natural resource dependence and the accumulation of physical and human capital in Latin America. Resources Policy, 37 (3), 281-295.
 7. Brunnschweiler, C.N., Bulte, E.H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings. Journal of Environmental Economics and Management, 55 (3), 248-264.
 8. Daniele, V. (2011). Natural resources and the quality of economic development. The Journal of Development Studies, 47 (4), 545-573.
 9. Darvas, Z. (2012). Real effective exchange rates for 178 countries: a new database. Working Paper of Corvinus University of Budapest Working Papers, 1, 1-35.
 10. Dülger, F., Lopcu, K., Burgaç, A., Ballı, E. (2013). Is Russia suffering from Dutch Disease? Cointegration with structural break. Resources Policy, 38 (4), 605-612.
 11. Gelb, A.H. (1988). Oil windfalls: Blessing or curse? Oxford University Press, Washington.
 12. Golub, S.S. (1983). Oil prices and exchange rates. The Economic Journal, 93 (371), 576-593.
 13. Gylfason, T., Herbertsson, T.T., Zoega, G. (1999). A mixed blessing: natural resources and economic growth. Macroeconomic Dynamics, 3 (2), 204-225.
 14. Krugman, P. (1983). Oil shocks and exchange rate dynamics. [In:] Exchange rates and international macroeconomics. University of Chicago Press, Chicago, 259-284.
 15. Leite, M.C., Weidmann, J. (1999). Does mother nature corrupt: Natural resources, corruption, and economic growth. International Monetary Fund, Washington.
 16. Lizardo, R.A., Mollick, A.V. (2010). Oil price fluctuations and US dollar exchange rates. Energy Economics, 32 (2), 399-408.
 17. Manzano, O., Rigobon, R. (2001). Resource curse or debt overhang? National Bureau of Economic Research. Working Paper 8390.
 18. Mehrara, M. (2008). The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: The case of oil-exporting countries. Energy Policy, 36 (3), 1164-1168.
 19. Mehrara, M. (2009). Reconsidering the resource curse in oilexporting countries. Energy Policy, 37 (3), 1165-1169.
 20. Mork, K.A., Olsen, Ø., Mysen, H.T. (1994). Macroeconomic responses to oil price increases and decreases in seven OECD countries. The Energy Journal, 15 (4), 19-35.
 21. Sachs, J.D., Warner, A.M. (1995). Natural resource abundance and economic growth. National Bureau of Economic Research. Working Paper 5398.
 22. Sachs, J.D., Warner, A.M. (1999). The big push, natural resource booms and growth. Journal of Development Economics, 59 (1), 43-76.
 23. Stevens, P., Dietsche, E. (2008). Resource curse: An analysis of causes, experiences and possible ways forward. Energy Policy, 36 (1), 56-65.
 24. Turhan, M.I., Sensoy, A., Hacihasanoglu, E. (2014). A comparative analysis of the dynamic relationship between oil prices and exchange rates. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32, 397-414.
 25. Venables, A.J. (2016). Using natural resources for development: why has it proven so difficult?. Journal of Economic Perspectives, 30 (1), 161-84.
 26. World Bank Report (2018). Commodity Markets Outlook. Oil Exporters: Policies and Challenges. International Bank for Reconstructions and Development/World Bank Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu