BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
MINT Countries as Possible Rising Stars in the Global Economy - Benchmarking with BRICS Countries
Kraje MINT jako potencjalne wschodzące gwiazdy w gospodarce światowej - analiza porównawcza z krajami BRICS
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 23-31, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Handel międzynarodowy
Competitive advantage, International trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Meksyk, Nigeria, Turcja, Indonezja
Mexico, Nigeria, Turkey, Indonesia
Abstrakt
Głównymi celami artykułu są przeanalizowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych, handlowych i społecznych dotyczących Meksyku, Indonezji, Nigerii i Turcji (określanych wspólnie mianem MINT) w latach 2000-2017, a także porównanie ich z odpowiednimi wskaźnikami krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Rezultaty analiz mają umożliwić zweryfikowanie tezy, czy kraje MINT mogłyby odgrywać istotniejszą rolę w gospodarce światowej w najbliższej przyszłości. Badania przeprowadzone na podstawie danych statystycznych oraz raportów międzynarodowych umożliwiają sformułowanie wniosku, że aktualnie brak przekonujących dowodów na występowanie takiego procesu, zwłaszcza po uwzględnieniu niedawnych problemów polityczno-gospodarczych Meksyku i Turcji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to analyze the selected macroeconomic, trade-related and social-related indicators concerning Mexico, Indonesia, Nigeria, and Turkey (collectively named as MINT) from 2000 till 2017, especially in comparison with BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa). The outcomes are to be the confirmation basis, if the MINTs could play more important role in the global economy in the near future. Conducted statistical data and report based research has proved that there is no convincing evidence of such process, especially taking into consideration the resent economic and political issues in Mexico and Turkey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker, A.T. (2014). MINT Countries: How "Sweet" is Their Future? California Business Review, 2 (3), 39-46.
 2. Bootle, R. (2014). The MINTs are very different and might not all see stellar growth. The Telegraph of 12.01.2014. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/finance/ comment/rogerbootle/10567196/Roger-Bootle-The- MINTs-are-very-different-and-might-not-all-see-stellar- growth.html.
 3. Durotoye, A. (2014). The MINT Countries as Emerging Economic Power Bloc: Prospects and Challenges. Developing Country Studies, 4 (15), 99-106.
 4. Elliott, L. (2014). Mint condition: countries tipped as the next economic powerhouses. The Guardian of 09.01.2014. Retrieved from https://www.theguardian. com/business/2014/jan/09/mint-condition-countriestipped- economic-powerhouses.
 5. Francesco, S., Ardita, T. (2015). Markets' globalization and emerging economies. The MINTs economic growth: Developments and prospects. International Journal of Business and Commerce, 5 (2), 38-55.
 6. Kokotovic, F., Kurecic, P. (2016). The MINT Countries: A Regression Analysis of the Selected Economic Features. International Journal of Management Science and Business Administration, 2 (5), 21-31.
 7. Matsangou, E. (2015). Is MINT the next BRIC? The New Economy of 04.03.2015. Retrieved from https://www. theneweconomy.com/business/is-mint-the-next-bric.
 8. Tesseras, L. (2014). The marketer's guide to the MINT countries. Marketing Week of 10.02.2014. Retrieved from https://www.marketingweek.com/2014/02/10/themarketers- guide-to-the-mint-countries/.
 9. United Nations Conference on Trade and Development (2018). Handbook of Statistics 2017. United Nations publication. Geneva.
 10. United Nations Development Programme (2016). Human Development Report 2016. New York.
 11. World Bank (2014). Doing Business in Nigeria 2014: Understanding Business Regulations for Small and Medium- Size Enterprises. Washington, DC, https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/21970.
 12. World Bank (2018). Open Trade and Competitiveness Data. Retrieved from https://tcdata360.worldbank.org/indicators/ gci?country=BRA&indicator=632&viz=line_ chart&years=2007,2017.
 13. World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva.
 14. Wright, Ch. (2014). After The BRICS Are The MINTs, But Can You Make Any Money From Them? Forbes of 06.01.2014. Retrieved from https://www.forbes.com/ sites/chriswright/2014/01/06/after-the-brics-the-mintscatchy- acronym-but-can-you-make-any-money-fromit/# 4e17dcab29a6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu