BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiała Wojciech (Poznań University of Economics, Poland), Suszyńska Katarzyna (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Resilience of Regions to Economic Recession : the Analysis of Employment Trends
Odporność regionów na recesję gospodarczą : analiza trendów zatrudnienia
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 53-61, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Region, Zatrudnienie, Prognozowanie matematyczne
Region, Employment, Mathematical forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie reakcji gospodarek regionalnych w Polsce na negatywne szoki makroekonomiczne wywołane globalnym kryzysem gospodarczym (umownie datowanym na lata 2008-2010). W postępowaniu badawczym wykorzystano metody prognozowania ekonometrycznego oraz testy statystycznej weryfikacji hipotez. Badaniom poddano dynamikę wzrostu poziomu zatrudnienia, wykorzystując wskaźnik liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw (przeliczony w formie jednopodstawowego indeksu dynamiki). Stwierdzono, że kryzysowe zjawiska gospodarcze końca pierwszej dekady XXI wieku miały różny przebieg oraz wpływ na gospodarkę regionów w Polsce. Dominował negatywny wpływ załamania na regionalne rynki pracy, a tylko jedno województwo zyskało nowy, bardziej dynamiczny trend wzrostu liczby pracujących. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the reactions of Polish regions to the negative macroeconomic shocks triggered by the global economic crisis dated for 2008-2010. In the course of the research, econometric forecasting and statistical hypothesis testing methods were used. The research was based on the analysis covering dynamics of increase in the employment using the indicator of employed persons in enterprise sector (as a fixed-based index of dynamics). The findings showed that the crisis of the end of the first decade of the 21st century had different course and impact on regional economies in Poland. Negative impact of the breakdown on regional labour markets prevailed, while positive outcome (a new, more dynamic growth rate of employment) was recorded in only one region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrade, J.M., Estévez-Pérez, M.G. (2014). Statistical comparison of the slopes of two regression lines: A tutorial. Analytica Chimica Acta, 838, 1-12.
 2. Boschma, R. (2015). Towards an Evolutionary Perspective on Regional Resilience. Regional Studies, 49, 733-751.
 3. Bosworth, D., Dawkins, P., Stromback, T. (1996). The Economics of the Labour Market. Longman, Essex.
 4. Cazes, S., Verick, S., Al Hussami, F. (2013). Why did unemployment respond so differently to the global financial crisis across countries? Insights from Okun's Law. IZA Journal of Labor Policy, 2 (10), 1-18.
 5. Cichocki, S., Gradzewicz, M., Tyrowicz, J. (2015). Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy. Gospodarka Narodowa, 4 (278), 91-116.
 6. Domański, R. (2018). Gospodarka przestrzenna: Koncepcje teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Ferreiro, J., Gómez, C. (2017). The Global Financial Crisis and the Labour Markets in Europe: Do Labour Institutions Matter? [In:] P. Arestis, M. Sawyer (Eds.), Economic Policies since the Global Financial Crisis. International Papers in Political Economy. Palgrave Macmillan, Cham, 265-311.
 8. Foster, K.A. (2007). A case study approach to understanding regional resilience. Working Paper 2007-08. Institute of Urban and Regional Development, Berkeley.
 9. Gabrielczak, P., Kucharski, L., Kwiatkowski, E. (2016). Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, 1-23.
 11. Holling, C.S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological and social systems. Ecosystems, 4, 390-405.
 12. Kudłacz, T. (2012). Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej. [In:] A. Kukliński, J. Woźniak (Eds.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. UMWW, Kraków, 231-249.
 13. Kwiatkowski, E. (2011). Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ekonomista, 1, 37-53.
 14. McClave, J.T., Benson, P.G. (1988). Statistics for business and economics. Dellen Macmillan, San Francisco-London.
 15. McGlade, J., Murray, R., Baldwin, J., Ridgway, K., Winder, B. (2006). Industrial resilience and decline: a co-evolutionary framework. [In:] E. Garnsey, J. McGlade (Eds.), Complexity and Co-Evolution: Continuity and Change in Socio-economic Systems. Edward Elgar, Cheltenham, 147-176.
 16. Marelli, E., Signorelli, M., Tyrowicz, J. (2012). Crises and Joint Employment - Productivity Dynamics: A Comparative Perspective for European Countries. Comparative Economic Studies, 54 (2), 361-394.
 17. Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12, 1-32.
 18. Martin, R., Sunley, P., Gardiner, B., Tyler, P. (2016). How Regions React to Recessions: Resilience and the Role of Economic Structure. Regional Studies, 50 (4), 561- -585.
 19. Pimm, S.L. (1984). The complexity and stability of ecosystems. Nature, 307, 321-326.
 20. Romanowska, M., Mierzejewska, W. (2016). Odporność wielkich polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny. [In:] M. Romanowska, W. Mierzejewska (Eds.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys. Wolters Kluwer, Warszawa, 35-56.
 21. Simmie, J., Martin, R.L. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 27-43.
 22. Smith, S. (2003). Labour Economics. Routledge, London- -New York.
 23. Wojtyna, A. (2011). Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność? [In:] A. Wojtyna (Ed.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju. PWE, Warszawa, 13-33.
 24. Zaucha, J., Ciołek, D., Brodzicki, T., Głazek, E. (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej. [In:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (Eds.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Wolters Kluwer, Warszawa, 206- -244.
 25. Zieliński, M., Jonek-Kowalska, I., Sojda, A. (2015). Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5, 761-773.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu