BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzyński Paweł (UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland), Kraszewski Robert (Nicolaus Copernicus University in Toruń), Reuben Alicja (New York University Abu Dhabi)
Tytuł
Process Management in Local Government Shared Services Centres - from an Inventory of Shared Service Processes to Sla Designing
Zarządzanie procesami w samorządowych centrach usług wspólnych - od inwentaryzacji procesów usługi wspólnej do projektowania umów SLA
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 63-73, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne
Process management, Public sector, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywność i jakość realizowanych zadań stanowią jeden ze wskaźnikó funkcjonowania organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W artykule przedstawiono doświadczenia Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w procesie zarządzania procesami realizowanymi w ramach świadczonej usługi wspólnej. Zarządzanie procesami, które przedstawili autorzy w niniejszym artykule, obejmuje inwentaryzację przejmowanych procesów, ich standaryzację, optymalizację oraz zasady tworzenia umów o gwarantowanym poziomie świadczeń (SLA) zawieranych przez Centrum Usług Wspólnych z jednostkami obsługiwanymi. (abstrakt oryginalny)

The efficiency and quality of performed tasks constitute one of the indicators of functioning of an organisation in both the public and private sector. The article presents the experience of the Shared Services Centre (SSC) in Toruń in the managing processes conducted as a part of provided shared service. The management of the processes which are presented by the authors of the article includes inventories of taken-over processes, their standardisation, optimisation and the principles of constructing service level agreements (SLAs) concluded by the SSC with the served units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann, T. (2016). Shared Services in Finance and Accounting. Gower Publishing, London.
 2. Branda, A. (2006). The Politics of Shared Services. What are the underlying barriers to a more successful shared services agenda? New Local Government Network, London.
 3. Delloitte (2018). Global Shared Services 2017. Survey Report. Retrieved from: https://www2.deloitte. com/.../us-global-shared-services-report.pdf [accessed: 30.04.2018].
 4. Department for Communities and Local Government (2006). Structures for Collaboration and Shared Services. London. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/ organisations/ministry-of-housing-communities-and-local- government [accessed: 20.01.2018].
 5. Dollery, B., Kortt, M.A., Drew, J. (2016). Fostering shared services in local government: a common service model. Australasian Journal of Regional Studies, 22 (2), 225-242.
 6. Hall, K. (2017). Shared services centres flop: Only one UK.gov department uses them. Retrieved from: https:// www.theregister.co.uk/2016/12/08/shared_services_ centres_a_flop_only_one_department_is_using_one [accessed: 03.09.2017].
 7. Henderson, A. (Ed.) (2015). Shared Services and Consolidation: A Public Solutions Handbook. Routledge, New York.
 8. Holzer, M., Fry, J. (2011). Shared Services and Municipal Consolidation. A Critical Analysis. Public Technology Institute, Virginia.
 9. Local Government Act 2016. Journal of Laws 2016, item 446.
 10. Local Government Association (2003). National Procurement Strategy ODMP. London. Retrieved from: https://www.local.gov.uk/national-procurementstrategy [accessed: 10.01.2018].
 11. Local Government Association (2010). Stronger together. Shared management in local government. London. Retrieved from: https://www.local.gov.uk/strongertogether- shared-management-local-government [accessed 20.01.2018].
 12. Local Government Group (2011). Shared services and management. A guide for councils. London.
 13. Modrzyński, P., Gawłowski, R. (2018). Raport: Powiatowe Centra Usług Wspólnych w Polsce. Rok 2018. Retrieved from: http://www.forumsamorzadowe.pl/.../Raport_ PCUW_31_03_2018_Modrzyski_Gawowski.pdf [accessed: 20.05.2018].
 14. Peel, D., O'Keeffe, B., Shi, L., Leith, K., Keaveney, K. (2011). Shared Services Across Local Government. Dublin.
 15. Resolution 466/16 of the City Council of Toruń of 24 November 2016 on establishing a local government organisational unit "Shared Services Centre in Toruń", granting it a by-law and assigning tasks of handling collectively all organisational units of the City of Toruń.
 16. Resolution XLI.498.2016 of the City Council of Zielona Góra of 29 November 2016 on establishing the Shared Services Centre in Zielona Góra.
 17. Resolution XXVII/688/16 of the City Council Łódź of 30 March 2016 on establishing and granting a by-law to the budget entity and naming it Shared Services Centre.
 18. Resolution XXVIII/711/16 of the City Council of Gdańsk of 25 August 2016 on establishing the budget entity "Shared Services Centre in Gdańsk" through joining Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 in Gdańsk and Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół in Gdańsk and granting it a by-law.
 19. Resolution XXX/601/16 of the City Council of Wrocław of 15 September 2016 on establishing a shared services centre for organisational units of Wrocław under the name Centre for IT Services in Wrocław and granting it a by-law.
 20. Resolution XXXII/590/16 of the City Council of Bydgoszcz of 29 June 2016 on the establishment of a municipal organisational unit "Educational Finance Bureau" and on granting it a by-law.
 21. Resolution XXXIII/662/16 of the City Council of Katowice of 29 November 2016 on designating the Group for Handling Education Entities in Katowice (Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach) as a handling entity to ensure delivery of a shared service to organisational units of the City of Katowice falling under the public finance sector.
 22. Resolution XXXIII/663/16 of the City Council of Katowice of 29 November 2016 on changing the name of Group for Handling Education Entities in Katowice and granting it a by-law.
 23. Resolution XXXVIII/750/17 of the City Council of Opole of 23 February 2017 on establishing the organisational unit - Shared Services Centre in Opole and granting it a by-law.
 24. Samberg, J. (2017). Principles for the Future of Shared Services. IBM Center for The Business of Government. Retrieved from: http://www.businessofgovernment.org/blog/ principles-future-shared-services [accessed: 03.09.2017].
 25. Sandford, M. (2015). Local government: new models of service delivery. House of Commons Library, London.
 26. Symons, T., Roth, O., Sturge, J. (2011). Shared Necessities. The next generation of shared services. New Local Government Network, London.
 27. Tomasino, A.P., Fedorowicz, J., Williams, Ch.B., Gentner, A.A., Hughes, T.T. (2014). Embracing System Complexity in a Shared Service Center Collaboration. MIS Quarterly Executive, Indiana University, Louisville.
 28. Tomkinson, R. (2007). Shared Services in Local Government: Improving Service Delivery. Gower, London
 29. Vaughan, J. (2011). Shared services and management. A guide for councils. Local Government Group, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu