BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Maria (WSB University in Poznań, Poland)
Tytuł
Lease as Form of Municipal Land Management - Case Study
Dzierżawa jako forma gospodarowania gruntami gmin - studium przypadku
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/4, s. 83-93, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Gospodarka gruntami, Samorząd terytorialny, Użytkowanie wieczyste
Land lease, Land economy, Local government, Long-term lease
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono różne formy władania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawy. Przeanalizowano transakcje dzierżawy w jednym z miast regionalnych (Poznań). Badania wykazały, że w Polsce prawo dzierżawy wieloletniej wykorzystywane jest w bardzo ograniczonym zakresie. Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres do trzech lat, z możliwością ich przedłużenia, aczkolwiek prawo przewiduje możliwość zawierania umów na dłuższe okresy. W latach 1996-2014 miasto Poznań zawarło zaledwie 18 umów dzierżawy wieloletniej (powyżej 10 lat). Jest to spowodowane tym, że w Polsce dominującą formą udostępniania gruntów publicznych na oznaczony czas jest użytkowanie wieczyste. (abstrakt oryginalny)

This paper presents information about different forms of land management, especially land leasing.Land lease transactions in Poznan, one of Poland's regional cities, have been analyzed.The research has shown that, in Poland, long-term leases have been used in a very limited (partial) scope so far.Most often, lease agreements are concluded for up to three years with the possibility of extension, although the law provides for the possibility of concluding contracts for longer periods.During the years of 1996-2014, the city of Poznan concluded only 18 long-term lease agreements, which is caused by the dominant form of managing public lands - perpetual usufruct. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Truszkiewicz Z.: Użytkowanie wieczyste: zagadnienia konstrukcyjne. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków; Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
  2. Kokot S.: Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce gmin: studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie województwa zachodnio-pomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  3. Dobek A., Wajszczuk K., Wielicki W.: Perpetual usufruct: legal and economic issues: problems of transformation and appraisal. Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", Warszawa - Poznań 2009.
  4. Trojanek M.: Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
  5. Nystorm S.L.: Risk and Time in Land Lease Economy. [in:] Strategic Integration of Surveying Services: The XXX FIG General Assembly and Working Week, 13-17 May 2007, Hong Kong, International Federation of Surveyorspp, 2007, pp. 1-27, [on-line:] https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_01_nystrom_1415.pdf [access: 10.06.2018].
  6. Weiss H.K.: Valuation of Land under Long Term Leases. Appraisal Journal, vol. 39, no. 4, 1971, pp. 520-525.
  7. Mandell S.: Ground Leases & Local Property Taxes. KTH, Stockholm 2001 [Ph.D. thesis].
  8. Trojanek M., Anholcer M.: Parametryczny sposób wyznaczania stawek dzierżawy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nieruchomość w przestrzeni 3, Poznań, 19-20.10.2017 [paper presented at the conference].
  9. Informacja o stanie mienia komunalnego, 2010 rok i 2017 [Information on the status of municipal property, 2010 and 2017]. BIP, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.83
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu