BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu
Taxonomic Analysis of Polish Voivodships in the Scope of the Internet Usage Process
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 131-137, rys., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Taksonomia
Information society, Taxonomy
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: C020, C100, C190, O390
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem artykułu jest analiza taksonomiczna użytkowania Internetu w województwach Polski. Jako narzędzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the Information Society. The aim of the study is taxonomic analysis of Internet usage in Polish voivodships. The tool used for the analysis is the taxonomic method.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, D. (2013). Internet w Polsce. [W:] K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Polski system medialny 1989-2011 (s. 75-92). Pobrano z: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/ 11315/667/DBaran_Internet w Polsce.pdf?sequence=1 (20.02.2018).
 2. Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: PTI.
 3. Ganczar, M. (2009). Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
 4. Goban-Klas, T., Sienkiewicz P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Post􀄊pu Telekomunikacji.
 5. GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013- 2017.Warszawa-Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 6. Janiga-Ćmiel, A. (2016). Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 301, 81-89.
 7. Janiga-Ćmiel, A. (2017a). A Comparative Analysis of the Information Society In Poland and Selected Countries. Proceedings of 35th International Conference Mathematical Methods In Economics. Hradec Kralove, Czech Republic.
 8. Janiga-Ćmiel, A. (2017b). Globalisation and the information society in Poland and selected countries. Proceedings of 17th International Scientific Conference. Globalization and its socio-economic consequences. Zilina, Czech Republic.
 9. Miczka, T. (red.) (2015). Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego. Warszawa: Fundacja Sztuka Media Film.
 10. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. www.ec.europa.eu/eurostat (5.12.2017).
 13. Zorska, A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu