BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym - na przykładzie MSP województwa łódzkiego
Reputation as a Value in the Regional Environment - for Example MSP in Region Lodz
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 147-157, tab., rys., bibl.7 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko miejskie
Urban environment
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L14, L22, R12
Abstrakt
W badaniu zbadano naturę, rozumienie i składniki reputacji firmy we współczesnym znaczeniu. Celem opracowania jest ukazanie istoty, ważności i znaczenia reputacji firmy w otoczeniu, w którym prowadzi działalność gospodarczą, oraz wskazanie - na podstawie badań pilotażowych - jak rozumieją reputację firmy jej menedżerowie (właściciele) MSP z terenu województwa łódzkiego oraz tego, jak postrzegana i oceniana jest reputacja firmy w środowisku lokalnym. Wszystkie rozważania w opracowaniu koncentrują się wokół tezy, że wartość firmy, a także zaufanie do niej, zależą w najwyższym stopniu od posiadanej przez nią reputacji w środowisku, w którym działa.(abstrakt oryginalny)

The study examined the nature, understanding and components of company's reputation in the modern sense. The aim of the study is to show the essence, importance and significance of the company's reputation in the environment in which it conducts business and to indicate - based on pilot studies - how the company's managers (owners) understand the reputation of the company from the area of the Lodz province on reputation and how they perceive and appreciate the reputa-tion of their company in the local environment. All the considerations in the study focus on the thesis that the company's value, as well as trust in it, depend to the highest degree on the reputation it possesses in the environment in which it operates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Friedman, M. (2006). Wolny wybór. Wrocław: Wydawnictwo Aspekt.
  2. Gasparski, W. (red.) (2007). Etyka w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Kay, J. (2009). Podstawy sukcesów firmy. Warszawa: PWE.
  4. Vash, D. (2008). Osłabienie oporów przeciw zmianom. Zarządzanie na świecie, 3.
  5. Yoshimori, M. (2006). Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa. Zarządzanie na świecie, 8.
  6. Wawrzyniak, B. (2009). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltex.
  7. Żemigała, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu