BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Polsce pod względem innowacyjności
Pre-Discussion About the Classification of Provinces in Poland According to the Innovation Level
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 159-167, tab., rys., bibl.22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Klasyfikacja, Analiza statystyczna
Innovative character, Classification, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: O18, C19, R59
Abstrakt
Ewolucja poglądów teoretycznych, zmiana paradygmatów oraz obserwowane procesy i zjawiska zachodzące na świecie powodują, że aktualnie fundamentalny staje się rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, także w wymiarze mezoekonomicznym. W drugiej dekadzie XXI wieku to właśnie innowacyjność jest coraz częściej łączona z rozwojem, postępem czy wprowadzaniem korzystnych zmian w gospodarce. Innowacyjność regionów jest terminem powszechnie dziś używanym i intuicyjnie rozumianym, ale jego wielowymiarowość powoduje, że pomiar pozostaje niejednoznaczny. Celem opracowania jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru badawczego i zobrazowanie wyników grupowania województw w Polsce pod względem innowacyjności.(abstrakt oryginalny)

The evolution of theoretical views, the change of paradigms as well as the observed processes and phenomena taking place in the world result in the fact that currently the development based on knowledge and innovations is becoming fundamental, also in the mezzo-economic dimension. In the second decade of the 21st century it is innovation that is increasingly associated with development, progress and introduction of positive changes in economy. Regional innovation is now a commonly used and intuitively understood term, but its multidimen-sionality makes the measurement ambiguous. The aim of the paper is to present the quantification of this research area and to demonstrate the results of provinces' classification in Poland according to the innovation level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basiura, B. (2005). Empiryczny test jednorodności dla metody Warda stosowanej do analizy zbioru województw Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroławiu, 1076.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112.
 3. Budziewicz-Guźlecka, A., Drab-Kurowska, A. (2009). Zarządzanie wiedzą w dobie Nowej Gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35.
 4. Czaplewski, M. (2011). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej. [W:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 344-395). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 5. Czaplewski, M. (2015). Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 341-348.
 6. Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42.
 7. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsi􀄊biorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57.
 8. Górecka, D., Muszyńska, J. (2011). Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 253.
 9. Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 10. Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 181.
 11. Janasz, W. (2011). Innowacje w zrównowa􀄪onym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.
 12. Jajuga, K. (1984). O sposobach określania ilości klas w zagadnieniach klasyfikacji i klasyfikacji rozmytej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 262.
 13. Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Klóska, R. (2017). Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. Ekonomiczne Problemu Usług, 1 (126).
 15. Milligan, G.W. (1996). Clustering Validation: Results and Implications for Applied Analyses. [W:] P. Arabie, L. J. Hubert, G. de Soete (red.), Clustering and Classification. Singapore: World Scientific.
 16. Milligan, G.W., Cooper M.C. (1985). An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set. Psychometrika, 2.
 17. Paradysz, J. (2012). Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju. Przegląd Statystyczny, 2.
 18. Podolec, B., Szymanowicz, K. (1984). Próba usystematyzowania miar podobieństwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Walesiak, M. (1988). Sposoby wyznaczania optymalnej liczby klas w zagadnieniu klasyfikacji hierarchicznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 449.
 21. Walesiak, M. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 654.
 22. Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu