BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska), Kardasz Bartosz (Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania)
Tytuł
Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech - case study
Various Manners of Knowledge Protection in High-Tech Sector - Case Study
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 183-191, rys., tab., bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona danych
Data protection
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L21, L26
Abstrakt
We współczesnym przedsiębiorstwie zasób, który ma gwarantować uzyskanie przewagi konkurencyjnej, powinien podlegać ochronie. Ochrona dotyczy nie tylko zagrożeń zewnętrznych, ale również wewnętrznych, losowych oraz intencjonalnych. W celu określenia właściwej ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie istotne jest jej zidentyfikowanie, w tym określenie poziomu akceptowalności ryzyka. Formalizacja procedur sprawia, że wiedza i umiejętności pracowników przechowywane w umysłach pracowników są rejestrowane i stają się własnością firmy. Przedsiębiorstwa wysokich technologii, nazywane również jako hig-htech, samodzielnie wytwarzają oraz intensywnie wykorzystują własną niepowtarzalną wiedzę w różnych obszarach, dostarczając na rynek innowacyjne rozwiązania, takie jak nowe generacje wyrobów czy stosowane technologie produkcji. W tym aspekcie szczególna powinna być ochrona samodzielnie wytworzonej i niepowtarzalnej wiedzy. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych sposobów ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech, który to jest "lokomotywą" rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The resources which guarantee gaining competitive advantage should be under protection in con-temporary enterprises. The protection concerns not only external hazards and but also internal, accidental and intentional ones. In order to elaborate suitable knowledge protection in an enterprise, it is essential to identify its extent, which includes assessment of acceptable risk. Due to formaliza-tion of procedures in an enterprise, knowledge and skills of its employees are registered and become its property. High-technology enterprises, also known as high-tech, produce independently and make an intensive use of their own unique knowledge in various fields, bringing innovative solu-tions, such as new generations of products or applied manufacturing technologies, onto the market. Taking this aspect into consideration, independently produced and unique knowledge should be under special protection. The purpose of this article is to identify chosen manners of knowledge protection in an enterprise operating in a high-tech sector, which is an "engine" of economic growth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertino, E, Khan, L.R., Sandhu, R., Thuraisingham, B. (2006). Secure Knowledge Management: Confidentiality, Trust and Privacy. IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics, 36 (3).
 2. Bochańczyk-Kupka, D. (2017). Państwo a ochrona własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 311.
 3. Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 9-17.
 4. Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674-681.
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 6. Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce. Warszawa: Orgmasz.
 7. Kozłowski, J. (1995). Polityka naukowa - polityka innowacyjna. Warszawa: KBN.
 8. Kubiak, K. (2011). Transfer wiedzy w koncernach high-tech. [W:] M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarką. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Materska, K. (2005). Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. Pobrano z: bbc.uw.edu.pl (15.01.2018).
 10. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Sołek, C. (2012). Dzielenie się wiedzą i ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu