BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczabski Mateusz (Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
Tytuł
Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO
It System a Health Sector Operators Adaptation to The New UE General Data Privacy Regulation
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 193-201, rys., tab., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Ochrona danych, Zdrowie
Security, Data protection, Health
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: I11
Abstrakt
Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, zmusza sektor ochrony zdrowia do podjęcia działań auditowych z następowym wprowadzenia zmian w istniejących systemach informatycznych. Nowe przepisy określają konieczność wbudowania funkcji ochrony prywatności na każdym etapie projektowania systemu, a wysoki poziom bezpieczeństwa musi być narzucony domyślnie dla każego użytkownika. Artykuł poświęcono analizie wprowadzanych rozwiązań, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i realne możliwości adaptacji podmiotów ochrony zdrowia do implementacji wymagań.(abstrakt oryginalny)

Introduction of the new European Parliament restrictions concerning data protection of privacy law and free movement of data enforces health sector organizations to implement audit procedures fol-lowed by the necessary solutions in the existing computer systems. The new law regulations deter-mine necessity of internal data protection at every stage of system designing process, and the high security level must be imposed on every user as a default rule. This article analyses current solutions to formulate possible consequences and viable adaptation possibilities of health system operators to the expected regulations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. EHCI (2017). A. Bjornberg (red.), Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia Raport 2016. Health Consumer Powerhouse Ltd.
  2. Karg, M. (2016). Referent bei der Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 2016. Pobrano z: www.privacy-conference.com.
  3. Kasprzak, R. (2006). Przegląd modeli cyklu życia oprogramowania. Inżynieria oprogramowania. Software Developer's Journal, 10.
  4. Kuczabski, M. (2009). Medyczne determinanty jakości życia. Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
  5. Makuchowski, M. (2016). Komputerowe wspomaganie zarządzania. Cykl życia systemu informatycznego. Wykłady Politechnika Wrocławska. Pobrano z: mariusz.makuchowski.staff. iiar.pwr.wroc.pl.
  6. OSOZ (2016).
  7. Rezolucja w sprawie prywatności w fazie projektowania przyjęta przez 32. Międzynarodową Konferencją Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (2010). Pobrano z: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2104/j/pl.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. EUR-Lex-32016R0679-EN-EUR-Lex.
  9. Wiewiórski, W. Wywiad z GIODO przeprowadzony przez Fundację Panoptykon. Pobrano z: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2162/j/pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu