BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania)
Tytuł
E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
E-Sport as an Example of the Organization of the Future
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 211-220, rys., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja przyszłości, Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo
Organization of the future, Information society, Human Resources Management (HRM), Leadership
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L83, M12
Abstrakt
Błyskawiczny rozwój technologii, a tym samym przekształcanie się relacji społecznych, wymusza na organizacji poszukiwania "nowych" zasad funkcjonowania. Chcąc sprostać przyszłości, organizacja musi stać się jej aktywnym kreatorem, być elastyczna, z wysokimi umiejętnościami adaptacyjnymi do nagłych zmian, generowanych przez dynamiczne otoczenie. W artykule przedstawiono branżę e-sportu jako przykład organizacji, która posiada wszelkie cechy organizacji, która - tworząc dzisiaj warunki organizacyjne - może być uznana za przykład organizacji przyszłości, czyli takiej, która wykreuje nowe relacje i nowe możliwości w praktyce organizacyjnej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest ukazanie e-sportu, jako przykładu organizacji, która może zostać uznana za organizację przyszłości, czyli takiej, która dzięki swoim cechom i dynamice wzrostu wytycza potencjalne nowe kierunki zmian organizacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The rapid development of technology, and thus the transformation of social relations forces the organization to look for "new" principles of functioning. In order to meet the future, the organiza-tion must become its active creator, be flexible with high adaptive skills for sudden changes generat-ed by the dynamic environment. In the article, the author presents the e-sport industry as an example of an organization that has all the features of an organization that, today creating organizational conditions, can be considered as an example of organization of the future.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appelo, J. (2016). Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile. Warszawa: Helion.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58 (cz. 2).
 3. Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26.
 4. Droń, K., Jacaszek, A., Kolarz, S., Nowakowski, K. (2005). Organizacja jutra. [W:] P. Płoszajski (red.), Przerażony kameleon - eseje o przyszłości zarządzania. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH.
 5. Olbrychowski, M. (2017). Trendy HR 2017: po pierwsze organizacja przyszłości. Pobrano z: www.egospodarka.pl (8.02.2018).
 6. Płoszajski, P. (2000). Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów. [W:] W.M. Grudzewski i I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Diffin.
 7. Raport Deloitte Global Human Capital Trends 2017.
 8. Raport GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.
 9. Sarmini, P., Bombol, P. (2017). E-sport czyli co? Cz. 2. Pobrano z: www.esportgo.prowly.com.
 10. Sztengleber, J. (2017). E-sport czyli co? Cz. 1. Pobrano z: www.esportgo.prowly.com.
 11. www.esportgo.prowly.com.
 12. www.marketingprzykawie.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu