BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macibuch Michał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
The Efficiency of Erp System in Infrastructural Company Based on Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 231-238, tab., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy zarządzania, Systemy ERP, Efektywność, Transport kolejowy
Management Information Systems, ERP system, Effectiveness, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H21, L92
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy zastosowań systemów informatycznych klasy ERP (Enterpise Resorce Planning). W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące systemu ERP w Polskich Kolejach Państwowych Polskich Liniach Kolejowych. Szczególną uwagę zwraca się na kluczowe efekty wynikających z wdrożenia systemu ERP. Scharakteryzowano proces wdrażania tego systemu oraz realne oszczędności jakie z niego wynikają.(abstrakt oryginalny)

The goals of this article is to present the results of analysis of ERP systems applications. The article introduce the basic information regarding ERP systems applications in Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA. Particular attention is paid to the key effects coming out from the ERP system implementation. Emphasizing the implementation process and real saving that are the out-come of this implementation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W. (2004). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Borys, T. (2005). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 4. Dudycz, T., Brycz, B. (2006). Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1994-2004 - wstępne badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 5. Dziembek, D. (2010). Oprogramowanie dostarczane w formie usługi dla wspomagania działalności organizacji wirtualnej. [W:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
 6. Dziembek, D. (2014). System ERP w modelu SAAS w działalności przedsiębiorstw. Zakopane: XVII Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji".
 7. Grabiński, T., Piecuch, L. (2012). Systemy informacyjne zarządzania. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 8. Nowosielski, S. (2008). Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. [W:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 9. Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. [W:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 10. Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomi. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 13. Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE.
 14. www.erp-view.pl (12.01.2017).
 15. www.plk-sa.pl (18.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu