BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Strategie rozwoju zewnętrznego w praktyce funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Polsce
Strategies of External Development on the Market of Electronic Communication in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 239-247, bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Elektronika, Alianse strategiczne
Services, Electronics, Strategic alliances
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: L100
Abstrakt
W warunkach silnej konkurencji na rynku usług komunikacji elektronicznej, nasycenia rynku usługami telekomunikacyjnymi oraz konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury, operatorzy zmuszeni są do podejmowania działań strategicznych, mających na celu poprawę ich pozycji rynkowych i konkurencyjnych. Rozwiązaniem strategicznym możliwym do przyjęcia w tej sytuacji rynkowej przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne jest opcja rozwoju zewnętrznego. W artykule przedstawiono realizowane, a także przewidywane, alianse i przejęcia operatorów telekomunikacyjnych oraz zmiany rynkowe, które one spowodują.(abstrakt oryginalny)

In conditions of strong competition on the market of electronic communication services, market saturation in telecommunication services and the necessity of bearing significant investment outlays on infrastructure expansion, operators are forced to do strategic activities aiming on the improve-ment of their market and competitive position. One of the acceptable strategic solution in this market situation is the option of external development. In the article there are presented: the existing and potential alliances, telecommunication operators takeovers and caused market shifts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2), 519-530.
  2. Czaplewski, M. (2017). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomunikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 65-87.
  3. Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (t. 1), 501-511.
  4. Strategor (1999). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
  5. Fornalczyk, A. (2007). Biznes a ochrona konkurencji. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
  6. Pocztowski, A. (red.) (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  7. Borowiecki, R., Kwieciński, M. (red.) (2003). Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. Kraków: Zakamycze.
  8. www.uke.gov.pl (1.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu