BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Götz Marta (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Tytuł
Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza
Industry 4.0 and International Economic Cooperation
Źródło
Ekonomista, 2018, nr 4, s. 385-403, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka międzynarodowa, Konkurencyjność, Wartość dodana, Przemysł 4.0, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Rewolucja przemysłowa
International economics, Competitiveness, Value added, Industry 4.0, International economic cooperation, Industrial revolution
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F00, F6, L5, L6, O5, P5
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Pojęcia "przemysł czwartej generacji", "przemysł 4.0" czy "czwarta rewolucja przemysłowa" można traktować jako synonimy oznaczające ucyfrowienie i usieciowienie produkcji oraz transformację modeli i strategii biznesowych. Celem artykułu jest omówienie specyfiki przemysłu czwartej generacji w kontekście międzynarodowych relacji gospodarczych na podstawie przeglądu literatury. Analiza ta pozwala określić kluczowe warunki wymiany międzynarodowej w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. W szczególności artykuł: a) systematyzuje najważniejsze definicje i ujęcia koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, b) uzasadnia traktowanie tego zjawiska jako polityki przemysłowej, c) proponuje ramy koncepcyjne dla badania przemysłu 4.0 w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, d) identyfikuje główne wyzwanie związane z transformacją cyfrową oraz e) wskazuje warunki konieczne dla powodzenia współpracy międzynarodowej w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. (abstrakt oryginalny)

The concepts "Industry 4.0", "fourth-generation industry", or "fourth industrial revolution" can be treated as synonymous, meaning digitalization and networking of production, along with the respective transformation of business models and strategies. The aim of the article is to discuss the specifics of Industry 4.0 in the context of international economic relations on the basis of a literature review. The analysis makes it possible to determine the key conditions for international exchange in the realities of the fourth industrial revolution. In particular, the paper will (a) give a systematic review of definitions and concepts involved in the fourth industrial revolution, (b) substantiate the treatment of this phenomenon as the result of a deliberate industrial policy, (c) propose a conceptual framework for the analysis of Industry 4.0 within international economic relations, (d) identify main challenges connected with digitalization, (e) indicate the conditions necessary for an effective international cooperation during the fourth industrial revolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aquilante T., Bustinza O.F., Vendrell-Herrero F., Services in European Manufacturing: Servinomics Explained; Buegel blog post (http://bruegel.org/2016/03/services-in-european-manufacturing-servinomics-explained/, dostęp 1.03.2016).
 2. Awate S., Larsen M., Mudambi R., EMNE Catch-up Strategies in the Wind Turbine Industry: Is There a Trade-off Between Output and Innovation Capabilities? "Global Strategy Journal" 2012, nr 2(3).
 3. Balcerek-Kosiarz M., Polityka innowacyjności niemieckiego przemysłu, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2016, nr 285.
 4. Bendel O., Industrie 4.0 - termin, Springer Gabler (http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/industrie-4-0.html).
 5. Benkovskis K., Woerz J., Made in China: How Does It Affect Our Understanding of Global Market Shares? http://www.voxeu.org/article/global-value-chains-and-measuring--national-competitiveness, dostęp 14.01.2016).
 6. Buxmann P., Hess T., Ruggaber R., Internet of Services, "Business & Information Systems Engineering" 2009, nr 5.
 7. Coe N., Hess M., Yeung H.W., Dicken P., Henderson J., Globalizing Regional Development: A Global Production Networks Perspective, "Transactions of the Institute of British Geographers" 2004, nr 29.
 8. de Backer K., Miroudot S., Mapping Global Value Chains, "ECB Working Paper" nr 1677 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwpl677.pdf, dostęp 13.05.2014).
 9. Dicken P., Geographers and, Globalization': (yet) Another Missed Boat? "Transactions of the Institute of British Geographers" 2004, nr 29.
 10. Dohse D., Hassink R., Klaerding C., Emerging Multinationals, International Knowledge Flows and Economic Geography: A Research Agenda, "Kiel Working Paper" 2012, nr 1776.
 11. Dyer J.H., Sigh H., Relational View Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review 1998, nr 23.
 12. Eksperci 2016, wypowiedzi osób zaangażowanych w procesy digitalizacji, rozwiązań cyfrowych, wdrażania przemysłu 4.0 - zarówno ogólnie dostępne jak i uzyskane w drodze rozmów bezpośrednich, telefonicznych i korespondencji.
 13. Elstner S., Feld L.P., Schmidt Ch.M., Arbeitspapierzum digitalen Wandel Bedingt abwehr-bereit: Deutschland im digitalen Wandel (http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_03_2016.pdf. dostęp 14.07.2016).
 14. Eltetó A., Magashazi A., Szalavetz A., Global Value Chains and Upgrading - Experiences of Hungarian Firms in the Machinery Industry (mimeo, 14.07.2016).
 15. Halse L.L., Solli-Saether H., Nujen B.B., The Reshoring Phenomena: What Are the Motives? 42nd Annual EIBA Conference, Wien 2016.
 16. Hermann M., Pentek T., Otto B., Design Principles for Industry 4.0 Scenarios: A Literature Review, Working Paper No. 01, 2015, Technische Universitat Dortmund Fakultat Maschinenbau, Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management, (http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for--Industrie-4_0-Scenarios.pdf, dostęp: 15.01.2016).
 17. Humphrey J., Schmitz H., How Does Insertion Into Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?, "Regional Studies" 2002, Vol. 36, nr 9: 1017-1027.
 18. Knoke D., Kukliński J.H., Network Analysis: Basic Concepts. Markets, Hierarchies and Networks: The Coordination of Social Life, 1991.
 19. Kohler W., Digitale Transformation, Der Funf-Punkte-Plan zum digitalen Wandel (http://www.wiwo.de/ticker/handelsblatt/heute/, dostęp 20.04.2016).
 20. Lambrecht A., Tucker C., Can Big Data Protect a Firm from Competition? (http://ssrn.com/abstract=2705530 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2705530, dostęp 18.12.2015).
 21. Lambrecht A., Tucker C., Can Big Data Protect a Firm from Competition? Brugel (http:// bruegel.org/events/competing-with-big-data/, dostęp 26.04.2016).
 22. Lasi H., Kemper H.G., Fettke P., Feld T., Hoffman M., Industry 4.0, "Business & Information Systems Engineering" 2014, nr 4.
 23. Lee E.A., Cyber Physical Systems: Design Challenges, 11th IEEE Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC), 2008.
 24. Lee J., Gere G., Global Value Chains, Rising Power Firms and Economic and Social Upgrading, "Critical Perspectives on International Business" 2015, nr 3/3.
 25. Manyika J. i in., Digital Globalization: The New Era of Global Flows, McKinseyGlobal Institute, 2016.
 26. Mudambi J., Location, Control and Innovation in Knowledge-intensive Industries, "Journal of Economic Geography" 2008, nr 8.
 27. Owerczuk M., i in., Przemysł 4.0 PL Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? Boston Consulting Group, 2016 (http://image-src.bcg.com/BCG_COM/BCG--Przemysl-4-PL_tcm9-38831.pdf).
 28. Pant A., Ramachandran J., Legitimacy beyond Borders: Indian Software Services Firms in the United States, 1984 to 2004, "Global Strategy Journal" 2012, nr 2(3).
 29. Pfeffer J., Salancik G., The External Control of Organizations, Harper and Row, New York 1978.
 30. Prause G., Sustainable Business Models and Structures for Industry 4.0, "Journal of Security and Sustainability" 2015, nr 5(2).
 31. Raport CEP, Competition Challenges in the Consumer Internet Industry (http://www.for. org.pl/pl/a/3850, dostęp 2016-03-23).
 32. Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na tynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 33. Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0, Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013 (http://www.acatech.de/fileadmin/user_uplo-ad/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Indu-strie_4.0/Final_report_Industrie_4.0_accessible.pdf).
 34. Rethinking the Welfare State, Basically Flawed, "The Economist" (http://www.economist.com/news/leaders/21699907-proponents-basic-income-underestimate-how-disruptive-it-would-be-basically-flawed, dostęp 4.06.2016).
 35. Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przykład sektora motoryzacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 36. Rubinova S., Dhyne E., The Supplier Network of Exporters: Connecting the Dots (http://www.voxeu.org/article/supplier-network-exporters-connecting-dots, dostęp 4.07.2016).
 37. Sajdak M., Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics" / "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2014, t. 358.
 38. Schupp J., Bedingungsloses Grundeinkommen: Zeit fur Experimente, "Kommentar DIW" (http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.535311.de, dostęp 1.06.2016).
 39. Schwab K., Mastering the Fourth Industrial Revolution; World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Foreign Affairs (https://agenda.weforum.org/2015/12/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/, dostęp 20-23.01.2016).
 40. Stephens P., FT Columnist (http://www.ft.com/cms/s/2/aae8d2d0-e594-lle3-8b90--00144feabdc0.html).
 41. Światowiec-Szczepańska J., Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 2012, nr 2.
 42. Terry G., Salomons A., Zierahn U., Racing With or Against the Machine? Evidence from Europe, "ZEW Discussion Paper", nr 16-053, Mannheim, 2016.
 43. The Industrie 4.0 Transition Quantified. How the Fourth Industrial Revolution is Reshuffling the Economic, Social and Industrial Model, Roland Berger, 2016 (http://www.roland-berger.com/media/publications/2016-04-25-rbsc-pub-Industrie_4-0.html).
 44. The Internet of Things, red. D. Giusto, A. Iera, G. Morabito, L. Atzori, 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer, 2010.
 45. Thompson G., i in. New Public Management. Key Concepts in Governance, 2008.
 46. Van de Velde E., Padilla P., Debergh P.. Key Enabling Technologies (KETs) Observatory, Country Report Poland: Regional Aspects of KETs Deployment, (tools/sites/default/files/policy/country_report_poland_smart_specialisation_final.pdf, dostęp 30.10.2015).
 47. Weber E., Industrie 4.0 - Wirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt, "Wirtschaftsdients" 2015, nr 11.
 48. Williamson O.E., Markets and Hierarchies, Analysis and Antitnist Implications: A Study in the Economics of International Organization, Free Press, New York 1975.
 49. Współpraca gospodarcza Polska - Niemcy, red. B. Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 2015 (htlp://ahk. PV).
 50. http://plattform-maerkte.de
 51. http://www.boschrexroth.com/pl/pl/trendy/przemysl-4-0/connected-industry-9
 52. http://www.fraunhofer.at/de/pl/leistungsspektrum/industrie_4_0/konzept_industrie_4_0.html
 53. http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-sharing-economy-wie-bei-uber-ist-plattform-kapitalismus-a-989584.html
 54. http://www.systemwsparciaket.iztech.pl/kluczowe-technologie/key-enabling-technologies
 55. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwpl761.en.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu