BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Iwona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Determinants of Entrepreneurship Development in the Opinion of the Authorities of Rural and Semi-Urban Municipalities in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w opinii władz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 97-104, tab., rys., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Atrakcyjność turystyczna
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie opinii samorządów gminnych na temat uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej. Badania przeprowadzone w 2017 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego pokazują, że wśród warunków lokalizacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości najwyżej oceniono atrakcyjność turystyczną badanego obszaru. Warunki infrastrukturalne zostały ocenione jako korzystne, podczas gdy takie cechy mieszkańców jak poziom wykształcenia, wiek czy kwalifikacje były dla respondentów satysfakcjonujące. Obszary przyrodniczo chronione, występujące często w analizowanym regionie, stanowiły zarówno barierę, jak i szansę na rozwój przedsiębiorczości. Ponadto działania samorządowe oceniono jako dobre na poziomie lokalnym i zadowalające na poziomie regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents opinions of local government authorities on determinants of local entrepreneurship development. The research conducted in 2017 in rural and urban-rural municipalities of Warmińsko-Mazurskie Voivodship (Poland) shows that among the locational conditions for entrepreneurship development the tourist attractiveness was rated as the highest. Infrastructural conditions were assessed as favourable while such features of the residents as education level, age or qualifications were satisfactory for the respondents. Protected natural areas, popular in the analysed region, were both a barrier and an opportunity for entrepreneurship development. Moreover, self-government activities were evaluated as good on the local level, and satisfactory on the regional level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, W. (1995). Przedsiębiorczość. Próba definicji. Przegląd Organizacji, 11, 12-15.
 2. Adamczyk, W. (1996). Przedsiębiorczość. Próba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 2, 13-18.
 3. Arin, K.P., Huang, V.Z., Minniti, M., Nandialath, A.M., Reich, O.F.M. (2015). Revisiting the Determinants of Entrepreneurship, A Bayesian Approach. Journal of Management, 41 (2), 607-631.
 4. Bajdor, P. (2015). The Use of Information and Communication Technologies in Polish Companies in Comparison to Companies from European Union. 22nd International Economic Conference - IECS 2015 "Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies". Procedia Economics and Finance, 27, 702-712.
 5. Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86 (4), 441-470.
 6. Baumol, W. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, May.
 7. Cantillon, R. (1755). Essay on the Nature of Commerce. Available at: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ ugcm/3ll3/cantillon/essay1.txt [accessed: 10.04.2018].
 8. Casson, M. (1982). The enterpreneur. The Economic Theory. M. Roberston, Oxford.
 9. Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa.
 10. Figueiredo, V., Brochado, A.O. (2015). Assessing the main determinants of entrepreneurship in Portugal. Tourism & Management Studies, 11 (1), 182-190.
 11. Garcia-Ruiz, J.L., Toninelli, P.A. (Eds.) (2010). The Determinants of Entrepreneurship: Leadership, Culture and Institutions. Pickering and Chatto, London.
 12. Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Prace Habilitacyjne 34. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Godlewska-Majkowska, H. (2018). Investment attractiveness of Polish municipalities in relation to local entrepreneurship. Olsztyn Economic Journal, 13 (2), 103-122.
 14. Hayek, F. (1945). The use of knowledge in society. The American Economic Review, 35 (4), 519-530.
 15. Hébert, R.F., Link, A.N. (2006). The Entrepreneur as Innovator. Journal of Technology Transfer, 31, 589-597.
 16. Huggins, R., Prokop, D., Thompson, P. (2017). Entrepreneurship and the determinants of firm survival within regions: human capital, growth motivation and locational conditions. Entrepreneurship and Regional Development, 29 (3), 1-33.
 17. John Paul II (1991). Encyklika Centesimus annus. Rome.
 18. Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "S", Gdańsk.
 19. Kapusta, F. (2001). Teoria agrobiznesu. Cz. 1. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Kirzner, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago.
 21. Kłodziński, M., Fedyszak-Radziejowska, B. (2002). Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju. [In:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (Eds.). Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 22. Knight, F.H. (1933). Risk, uncertainty and profit. Classic reprint, FB &c, London.
 23. Krasniqi, B.A., Shiroka-Pula, J., Kutllovci, E. (2008). The determinants of entrepreneurship and small business growth in Kosova: evidence from new and established firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8 (3), 320-342.
 24. Kropsz, I., Kutkowska, B. (2008). Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo, 1 (138), 88-103.
 25. Michalewska-Pawlak, M. (2012). Social and cultural determinants of entrepreneurship development in rural areas in Poland. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce -Teoria i Praktyka, 1, 51-65.
 26. Morris, M.H., Lewis, P.S., (1995). The determinants of entrepreneurial activity: Implications for marketing, European Journal of Marketing, 29 (7), 31-48.
 27. Neneh, B.N. (2017a). Family Support and Performance of Women-owned Enterprises: The Mediating Effect of Family-to-Work Enrichment. Journal of Entrepreneuship, SAGE, 26 (2), 196-219. https://doi.org/10.1177/097 1355717716762
 28. Neneh, B.N. (2017b). Gender specifics in entrepreneurs' social capital: implications for firm performance. Gender & Behaviour, 15 (1), 8462-8477.
 29. Okwiet, B., Nowak, S. (2015). The Meaning of Occupational Risk in Small and Medium Sized Enterprises in Poland. 22nd International Economic Conference - IECS 2015 "Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies". Procedia Economics and Finance, 27, 144-152.
 30. Plawgo, B. (2005). Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4, 208-219.
 31. Plotnikov, V., Leontyev, E. (2015). Efficiency of Small Business Management in the Communications Industry: Simulation of the Competitive Environment. 22nd International Economic Conference - IECS 2015 "Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies". Procedia Economics and Finance, 27, 177-185.
 32. Pomianek, I. (2018). Historical and contemporary approaches to entrepreneurship. Review of Polish literature. Business Ethics and Leadership, 2 (2), 57-66.
 33. Rahman, A., Rahman, T., Belas, J. (2017). Determinants of SME Finance: Evidence from Three Central European Countries. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský Obzor, 17 (3), 263-285.
 34. Sawicka, J. (Ed.) (2013). Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza: perspektywa gender. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 35. Say, J.B. (1855). A Treatise on Political Economy. 4th edn. Lippincott, Grambo & Co, Philadelphia. Retrieved from: http://www.econlib.org/library/Say/sayT.html [accessed: 10.04.2018].
 36. Schumpeter, J. (1912). The Theory of Economic Development.
 37. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ. Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. Harvard Economic Studies, 46. Harvard College, Cambridge.
 38. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 39. Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., Skibiński, A. (2015). Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. 22nd International Economic Conference - IECS 2015 "Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies". Procedia Economics and Finance, 27, 445-453.
 40. Tuzimek, B. (2002). Przedsiębiorczość w społeczności lokalnej. Wymiary sukcesu wiejskich przedsiębiorców (cz. I). Wieś i Rolnictwo, 2 (115), 81-100.
 41. Zvirblis, A., Buracas, A. (2012). Backgrounds of Aggregated Assessment of SMEs Competitive Advantage Determinants. TEM Journal, 1 (4), 213-220.
 42. Żmija, K. (2017). Microeconomic factors of the development of enterprises as perceived by rural entrepreneurs of the Małopolskie Province. Acta Sci. Pol. Oeoconomia, 16 (1), 111-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu