BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Use of European Union Funds for Cultural Purposes in Małopolskie Voivodship from 2007 Till 2015
Wykorzystanie funduszy unii europejskiej na cele kulturowe w okresie 2007-2015 w województwie małopolskim
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 105-112, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Finansowanie kultury, Fundusze unijne
Rural areas, Financing of culture, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania funduszy unijnych na rzecz dziedzictwa kulturowego w województwie małopolskim w latach 2007-2015 z uwzględnieniem kategorii przestrzennych, wśród których wyróżniono: obszary wiejskie, do których zaliczono gminy wiejskie oraz małe miasta, miejscowości uzdrowiskowe, powiaty ziemskie, powiaty grodzkie oraz Kraków jako stolicę województwa. Przeanalizowano strukturę wartości ogółem oraz dofinansowania z Unii Europejskiej do kulturowych projektów europejskich według celów ich realizacji, wśród których wyodrębniono: rewaloryzację obiektów kultury, powstanie nowego produktu turystycznego, renowację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, promocję i inne. W badaniu wykorzystano dane statystyczne Krajowego Systemu Informatycznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej (KSI SIMIK 07-13) według stanu na 31 grudnia 2015 roku. (abstrakt oryginalny)

The paper explores the issue of the use of European Union funds for cultural heritage in Małopolskie Voivodship during the period 2007-2015, taking into consideration spatial categories which include: rural areas comprising rural communes and small towns, towns with health resorts, land counties, urban counties (town with county rights), and Cracow as the capital of the Voivodship. It examines the structure of the total value and of the amount of EU funding for culture-related European projects by the purposes of their implementation which included: revaluation of the objects of culture, creation and development of a new tourism product, renovation of sports and recreation facilities, promotion and other issues. The study was conducted using the statistical database of the National Information System of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland (KSI SIMIK 07-13) as of 31 December 2015. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clare, J.A. Mitchell, C.J.A., Shannon, M. (2018). Exploring cultural heritage tourism in rural Newfoundland through the lens of the evolutionary economic geographer. Journal of Rural Studies, 59, 21-34.
 2. Hernik, J. (2007). The Voivodeship's Program of Małopolska Heritage and Cultural Landscape Protection. Romanian Review of Regional Studies, 3 (2), 45-53.
 3. Ilczuk, D. (2014). Ekonomika kultury [Cultural economics]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jenkins, V. (2018). Protecting the natural and cultural heritage of local landscapes: Finding substance in law and legal decision making. Land Use Policy, 73, 73-83.
 5. Murzyn-Kurpisz, M. (2012). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny [Cultural heritage and local development]. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakow.
 6. Murzyn-Kupisz, M. (2013). The socio-economic impact of built heritage projects conducted by private investors. Journal of Cultural Heritage, 14 (2), 156-162.
 7. Powęska, H. (2017). Spatial differences in absorption of 2007 2015 EU funding for utilization of cultural assets in Northern Poland. [In:] Proceedings of the 8th International Scientific Conference: Rural Development, Kaunas, 1255-1260.
 8. Rakowska, J. (2013). Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne [Classifications of areas - criteria, definitions, methods of delimitation. Methodology and statistics]. Wieś Jutra, Warszawa.
 9. Satoła, Ł. (2009). Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego [The role of the European Union funds in the local development support]. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 8 (1), 77-88.
 10. Satoła, Ł. (2010). Wybrane problemy zarządzania gminami a skuteczność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej [Selected problems of municipal management and the effectiveness of acquiring funds from the European Union]. Problemy Zarządzania, 8 (1), 92-107.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury [Act of February 15 concerning the protection of cultural assets]. Journal of Laws of 1962, item 48.
 12. Vasile, V., Surugiu, M-R., Login, I-A., Stroe, A. (2015). Innovative valuing of the cultural heritage assets. Economic implication on local employability, small entrepreneurship development and social inclusion. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188, 16-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu