BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kivivuori Jaana (Turku University of Applied Sciences), Sandberg Riikka (Turku University of Applied Sciences)
Tytuł
Student's Writing Skills as a Factor Enhancing the Company Brand
Umiejętność pisania tekstów wśród studentów jako czynnik wzmacniający markę przedsiębiorstwa
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 386-398, bibliogr. 16 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Marka przedsiębiorstwa, Wiedza, Kompetencje
Communication, Enterprise's brand, Knowledge, Competences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I20, I23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie trudności, z jakimi borykają się studenci podczas pisania tekstów w życiu zawodowym. Artykuł bazuje na wynikach składającej się z pięciu pytań ankiety przeprowadzonej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Turku oraz na analizie rezultatów kursu pisania. Wyniki ankiety wskazują, że studenci mają trudności z rozróżnieniem różnych typów tekstu. Znają gatunki literackie i teksty, które przygotowuje się w czasie studiów, takie jak raporty oraz wpisy na blogach. Studenci zauważyli, że umiejętność pisania jest im potrzebna, potwierdzili jednak, że mają trudności z przygotowywaniem różnych rodzajów tekstów. Niewielu zdawało sobie sprawę z konieczności przygotowywania wielu typów pism w pracy zawodowej. Największe problemy dotyczyły braku precyzji, niepełnych informacji, niespójności stylistycznej i uwzględniania docelowego odbiorcy. Wielu studentom brakuje umiejętności planowania, pisania oraz redakcji. Poprawy wymaga styl i świadomość różnych rodzajów tekstów, a także umiejętność krytycznej analizy Źródeł. Dyskusje przeprowadzone w oparciu o kolejne wersje tekstów pomogły studentom odnaleźć swój osobisty głos jako autorów, który, jeśli pokrywa się z wartościami przedsiębiorstwa, mógłby przyczynić się do wzmocnienia jego marki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the problems faced by students when writing different types of texts in professional life. The study is based on a qualitative 5-question survey conducted at the Turku University of Applied Sciences and on the analysis of the results of a writing course. The survey revealed that students have difficulties in distinguishing various types of texts. They were mostly familiar with literary genres and texts which they were required to write in the course of their studies, such as reports and blogposts. They knew that they needed good writing skills and were aware of their difficulties in producing different types of texts. Few students realized that they would need the ability to write several types of texts in professional life. The major writing problems included inaccuracy of the idea, unaddressed message, incoherence of style, and failure to take the reader into account. Many students seemed to lack planning, writing, and editing skills. They need to improve their style, knowledge of the different types of texts, and ability to evaluate the information sources. Discussing the subsequent versions of texts helped the students to find their personal voice as authors, which, if it corresponds to the company values, could serve to enhance the company brand.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahola J., 2017, Brändi, haluatko olla mukana kaunokirjallisessa markkinoinnissa?, http://jukkaa-hola.fi/sisaltomarkkinointi-ja-brandiromaani/ [access: 10.06.2018].
 2. Beard A., 2017, Life's work: An interview with Mike Krzyzewski, Harvard Business Review, https://hbr.org/2017/03/mike-krzyzewski [access: 09.06.2018].
 3. Celia, 2018, Lukivaikeus on yleistä, https://www.lukihairio.fi/lukivaikeus/lukivaikeus-on-yle-inen-ominaisuus/ [access: 11.06.2018].
 4. Harjunen E., Rautopuro J., 2015, Thinking about language use and language thinking: Learning outcomes in mother tongue and literature at the end of basic education in 2014, https://karvi.fi/publication/thinking-about-language-use-and-language-thinking/ [access: 14.02.2018].
 5. Kilpinen P., 2008, Liekeissä. Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle, Jyväskylä, Ajatus Kirjat.
 6. Kniivilä S., Lindblom-Ylänne S., Mäntynen A., 2017, Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen, Gaudeamus, Helsinki.
 7. Leino K., Torvelainen P., 2011, Kirjoittamisen taito on asiantuntijan avaintaitoja, Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, vol. 42.
 8. Mickwitz A., 2013, Skriva och plagas - hur kan man som lärare i skrivande stöda studenterna?, [in:] Muuttuva Kielikeskus. Sprakcentrum i förändring. Language Centre in Change, eds. M. Matilainen, R. Siddall, J. Vaattovaara, University of Helsinki, Helsinki.
 9. Mickwitz A., 2017, "Mer handledning och feedback hade varit bra." En studie om studenternas självreglering pa en kurs i skrivande enligt modellen för självständigt lärande, Högre utbildning, vol. 7, no. 1.
 10. OECD, 2015, Pisa 2015 results. Excellence and equity in education, vol. 1, http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/summary/english_bc6256e2-en [access: 14.02.2017].
 11. Reid G., 2016, Dyslexia: A practitioner's handbook, John Wiley & Sons, Inc., Chichester.
 12. Seppänen L., 2015, Vitosen kirjoittajat: Diskurssikompetenssit yhdeksäsluokkalaisten heikoissa kirjoitelmissa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157389/vitosenk.pdf?sequence=1&isAllowed=y [access: 14.02.2018].
 13. Solin A., 2001, Tracing texts: Intertextuality in environmental discourse, Department of English, University of Helsinki, Helsinki.
 14. Simkin M., 2012, Student perceptions of their writing skills: Myth and reality, Journal of Business and Management, vol. 18, no. 1.
 15. Vilkka H., 2015, Tutki ja kehitä, PS-kustannus, Jyväskylä.
 16. XAMK, 2018, KILKAS - Competitiveness and growth in promoting the employment of foreign UAS students, https://www.xamk.fi/en/research-and-development/kilkas-competitiveness- and-growth-in-promoting-the-employment-of-foreign-uas-students/#/0 [access: 10.06.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.028.9401
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu