BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żebrowska-Suchodolska Dorota (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Evaluation of the Results of the Equity Funds in the Years 2004-2015 Using VaR and CVaR Measures
Ocena wyników funduszy akcyjnych w latach 2004-2015 z wykorzystaniem metod VaR i CVaR
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 131-139, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność inwestycji, Miernik ryzyka (VaR), Ocena efektywności
Efficiency of investment, VaR method, Effectiveness evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca analizuje ryzyko i efektywność inwestycji w fundusze akcyjne z użyciem miar, których podstawą są wartość zagrożona (VaR) i warunkowa wartość zagrożona (CVaR), tj. wskaźnik RVaR i wskaźnik conditional Sharpe (CS). Badania przeprowadzono dla okresu 2004-2015, który podzielono na krótsze podokresy (dwu-, trzy-, cztero- i pięcioletnie). Zbadano także stabilność rankingów funduszy z użyciem współczynnika korelacji rang Spearmana wyznaczonego dla kolejnych podokresów, jednocześnie weryfikując istotność tego współczynnika. Największe wartości mierników zaobserwowano w okresie 2004-2005. Nawet wtedy nie były to wartości zadowalające, a brak stabilności wyników nie daje gwarancji powtórzenia się ich w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of the risk and effectiveness of investments in equity funds using value at risk (VaR) and conditional value at risk measures, i.e. reward to value at risk (RVaR) and conditional Sharpe ratio (CS). The study was conducted for 2004-2015, divided into shorter sub-periods (two-, three-, four- and five-year). The stability of the rankings of funds was examined and its significance was verified using the Spearman rank correlation coefficient between subsequent sub-periods. The highest values of measures were observed for 2004-2005. Even then, they were not satisfactory, and the lack of stability of the results does not guarantee that they will be repeated in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, V., Naik, N.Y. (2004). Risk and portfolio decisions involving hedge funds. Review of Financial Studies, 17 (1), 63-98.
 2. Bacon, C. (2009). How Sharp is the Sharpe Ratio. Statpro Whitepaper. Retrieved from: http://www.statpro.com/ resources/whitepapers/how_sharp_is_the_sharp_ratio. aspx.
 3. Dowd, K. (2000). Adjusting for risk: An improved Sharpe ratio. International Review of Economics and Finance, 9, 209-222.
 4. Eling, M., Schuhmacher, F. (2007). Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds? Journal of Banking & Finance, 31, 2632-2647.
 5. Grau-Carles, P., Sainz, J. (2009). Different risk-adjusted fund performance measures: a comparison. In: Proceedings of 23rd European Conference on Modelling and Simulation, Madrid 09-12.06.2009.
 6. J.P. Morgan/Reuters (1996). RiskMetricsTM - Technical Document. New York. Retrieved from: https://www. msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0- aee2-3449d5c7e95a [accessed 06.09.2017].
 7. Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa.
 8. Jorion, P. (2006). Value at Risk the New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill, New York.
 9. Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2014). Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 207, 136-147.
 10. Kompa, K., Witkowska, D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (3), 169-180.
 11. Kopiński, A. (2013). Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012: miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod. Annales Universitatis Mariae Curie- -Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 47 (3), 313-326.
 12. Kopiński, A. (2014). Taksonomia i zastosowanie metody Hellwiga w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, 192-204.
 13. Kumar, N.L., Devi, R.V. (2011). Performance evaluation of public and private sector mutual funds in India. International Journal in Research, Commerce and Management, 1 (2), 24-36.
 14. Longerstaey, J., Spencer, M. (1996). RiskMetrics™ Technical Document. Morgan Guaranty Trust Company of New York. New York.
 15. Luszniewicz, A., Słaby, T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Mentel, G. (2011). Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 17. Mina, J., Yi Xiao, J. (2001). Return to Risk Metrics. The Evalution of a Standard. RiskMetrics Technical Documents. New York.
 18. Perez, K. (2011). Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji. In: W. Przybylska-Kapuścińska.(Ed.), Rynek finansowy w okresie zaburzeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Difin, Warszawa.
 20. Rutkowska-Ziarko, A., Sobieska, K. (2016). Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491-501.
 21. Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325-333.
 22. Zangari, P. (1994). Estimating volatilities and correlations. RiskMetrics-Technical Document. 2nd edn. Morgan Guaranty, New York.
 23. Żebrowska-Suchodolska, D. (2017). Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału. Ekonometria, 2 (56), 104-115.
 24. Żebrowska-Suchodolska, D. (2018). The Risk of the Polish Equity Funds in the Years 2004-2015 Determined Using the VaR and CVaR Measures [typescript].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu