BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulimowska-Formowicz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Is Foreign Partnering Experience of a Company Valuable for Developing Its Relational Competence?
Czy doświadczenie współpracy z partnerami zagranicznymi jest wartościowe dla budowania kompetencji relacyjnej przedsiębiorstwa?
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 446-457, bibliogr. 62 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Relacje organizacyjne, Współpraca międzynarodowa, Analiza korelacji, Metody samowsporne
Organizational relationships, International cooperation, Correlation analysis, Bootstrap
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L22, L25, F23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest pogłębienie zrozumienia roli procesów organizacyjnego uczenia się na bazie doświadczenia dla rozwijania kompetencji relacyjnej organizacji i osiągania sukcesów w relacjach. Badanie ilościowe przeprowadzono na próbie 253 firm o zróżnicowanym doświadczeniu w relacjach niekapitałowych. Do analiz użyto oprogramowania Statistica i SPSS.22. Przeprowadzono analizy korelacji, mediacji i dominacji z bootstrappingiem. Wyniki wskazują na pozytywny związek między doświadczeniem relacyjnym a wynikami firm w relacjach mediowany przez kompetencję relacyjną. Choć doświadczenie wpływa na kompetencję relacyjną, firmy powinny zwrócić uwagę na wartość gromadzonego doświadczenia. Inaczej niż zakładano, doświadczenie we współpracy międzynarodowej nie jest najsilniejszym predyktorem kompetencji relacyjnej. To oznacza konieczność rozważnego podejmowania decyzji strategicznych dotyczących budowania portfela relacji w poszukiwaniu cennej wiedzy i szans rozwojowych firmy.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to enrich the understanding of the role of organizational learning from international experience in developing company's relational competence (RC) and achieving desired outcomes of IORs. The research is qualitative, performed on a sample of 253 companies with diverse cooperative experience in non-capital IORs. Statistica and SPSS.22 software was used for Spearman correlation, mediation, and dominance analyses with bootstrapping. The results reveal positive impact of relational experience on company's outcomes in IORs and the mediating role of relational competence. Experience in IORs affects relational competence, but companies should pay attention to the value of the gathered experience. Contrary to expectations, experience in international cooperation, although significant, is not the strongest predictor of RC. This implies the need for cautiousness and strategic thinking when building company's portfolio of relationships in search for valuable knowledge and development opportunities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand B., Khanna T., 2000, Do firms learn to create value? The case of alliances, Strategic Management Journal, vol. 21.
 2. Ashnai B., Henneberg S., Naude P., 2013, An attitude-behavior-outcome framework of business-to-business relationships: Distinguishing between inter-personal trust and inter-organizational trust, 29th IMP Conference, Atlanta.
 3. Budescu D.V., 1993, Dominance analysis: A new approach to the problem of relative importance of predictors in multiple regression, Psychological Bulletin, vol. 114.
 4. Chen Y.H., Lin T.P., Yen D.C., 2014, How to facilitate inter-organizational knowledge sharing: The impact of trust, Information and Management, vol. 5.
 5. Child J., Faulkner D., Tallman S., 2005, Cooperative strategy: Managing alliances networks, and joint ventures, Oxford University Press, Oxford.
 6. Chrupała-Pniak M. Grabowski D., Sulimowska-Formowicz M., 2017, Trust in effective international business cooperation: Mediating effect of work engagement, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 5, no. 2.
 7. Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., 2016, Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych, Organizacja i Kierowanie, no. 4.
 8. Cohen W., Levinthal D.A., 1990, Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, Administrative Science Quarterly, vol. 35.
 9. Das T.K., Teng B., 2002, The dynamics of alliance conditions in the alliance development process, Journal of Management Studies, vol. 39, no. 5.
 10. Dosi G., Nelson R.R., Walker G., 2000, The nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford University Press, New York.
 11. Duysters G. et al., 2012, Do firms learn to manage alliance portfolio diversity? The diversity-performance relationship and the moderating effects of experience and capability, European Management Review, vol. 9, no. 3.
 12. Dyer J.H., Chu W., 2000, The determinants of trust in supplier-automaker relationships in the U.S., Japan and Korea, Journal of International Business Studies, vol. 31.
 13. Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23.
 14. Gulati R., 1995, Social structure and alliance formation patterns: A longitudinal analysis, Administrative Science Quarterly, vol. 40, no. 4.
 15. Gulati R., Lavie D., Singh H., 2009, The nature of partnering experience and the gains from alliances, Strategic Management Journal, vol. 30.
 16. Gulati R., Singh H., 1998, The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances, Administrative Science Quarterly, vol. 43, no. 4.
 17. GUS, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Grupy Przedsiębiorstw w Polsce.
 18. Heimeriks K.H., Duysters G., 2007, Alliance capability as a mediator between experience and alliance performance: An empirical investigation into the alliance capability development process, Journal of Management Studies, vol. 44, no. 1.
 19. Heimeriks K.H., Duysters G., Vanhaverbeke W., 2007, Learning mechanisms and differential performance in alliance portfolios, Strategic Organization, vol. 5, no. 4.
 20. Helleloid D., Simonin B.L., 2000, Organizational learning and a firm's core competence, [in:] Competence-based competition, eds. G. Hamel, A. Heene, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore.
 21. Hoang H., Rothaermel F.T., 2005, The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance, Academy of Management Journal, vol. 48, no. 2.
 22. Hoffmann W.H., Neumann K., Speckbacher G., 2010, The effect of interorganizational trust on make-or-cooperate decisions: Disentangling opportunism-dependent and opportunism-independent effects of trust, European Management Review, vol. 7, no. 2.
 23. Holmqvist M., 2004, Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development, Organization Science, vol. 15, no. 1.
 24. Holtbrugge D., 2004, Management of international strategic business cooperation: Situational conditions, performance criteria, and success factors, Thunderbird International Business Review, vol. 46, no. 3.
 25. Huang Y., Wilkinson I.F., 2013, The dynamics and evolution of trust in business relationships, Industrial Marketing Management, vol. 42, no. 3.
 26. Human G., Naudé P., 2009, Exploring the relationship between network competence, network capability, and firm performance: A resource based perspective in an emerging economy, Management Dynamics, vol. 18, no. 1.
 27. Inkpen A.C., Tsang E.W.K., 2007, Learning and strategic alliances, The Academy of Management Annals, vol. 1, no. 1.
 28. Johanson J., Mattsson L.-G., 1987, Internationalisation in industrial systems: A network approach, International Journal of Management and Organization, vol. 17, no. 1.
 29. Johanson J., Vahlne J.-E., 1977, The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, no. 1.
 30. Johanson J., Vahlne J.-E., 2009, The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, Journal of International Business Studies, vol. 40, no. 9.
 31. Johnson J.L., Sohi R.S., 2003, The development of interfirm partnering competence: Platforms for learning, learning activities, and consequences of learning, Journal of Business Research, vol. 56, no. 9.
 32. Kale P., Dyer J., Singh H., 2001, Value creation and success in strategic alliances, European Mangement Journal, vol. 19, no. 5.
 33. Kale P., Dyer J.H., Singh H., 2002, Alliance capability, stock market response and long-term alliance success: The role of alliance function, Strategic Management Journal, vol. 23, no. 8.
 34. Kale P., Singh H., 2007, Building firm capabilities through learning: The role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success, Strategic Management Journal, vol. 28, no. 10.
 35. Kale P., Singh H., Perlmutter H., 2000, Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital, Strategic Management Journal, Special issue 21.
 36. Lambe C.J., Spekman R.E., Hunt S.D., 2002, Alliance competence, resources, and alliance success: Conceptualization, measurement, and initial test, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 30, no. 2.
 37. Lei D., Slocum J.W., 1991, Global strategic alliances: Payoffs and pitfalls, Organizational Dynamics, vol. 19, no. 3.
 38. Levinthal D.A., March J.G., 1998, The myopia of learning, Strategic Management Journal, vol. 14.
 39. Lewicki R.J., Bunker B.B., 1996, Developing and maintaining trust in working relationships, [in:] Trust in organizations: Frontiers of theory and research, eds. T.T.R. Kramer, T.R. Tyler, Sage Publications, Thousand Oaks.
 40. Lorenzoni G., Lipparini A., 1999, The leveraging of inter-firm relationships as a distinctive organizational capability: A longitudinal study, Strategic Management Journal, vol. 20.
 41. March J.G., 1991, Exploration and exploitation in organizational learning, Organization Science, vol. 2, no. 1.
 42. Mitrega M. et al., 2011, Networking capability, networking outcomes, and company performance: A nomological model including moderation effects, 27th Annual Conference of the IMP Group, Glasgow.
 43. Mitrega M. et al., 2012, Networking capability in business relationships: Concept and scale development, Industrial Marketing Management, vol. 41, no. 5.
 44. Nelson R.R., Winter S.G., 1982, An evolutionary theory of economic change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 45. Nonaka I., Takeuchi H., 1995, The knowledge-creating company, Oxford University Press, New York-Oxford.
 46. Palmatier R.W., Dant R.P., 2007, A comparative longitudinal analysis of theoretical perspectives of interorganizational relationship performance, Journal of Marketing, vol. 71, no. 4.
 47. Powell W.W., 1998, Learning from collaboration, California Management Review, vol. 40, no. 3.
 48. Ritter T., Geersbro J., 2011, Organizational relationship termination competence: A conceptualization and an empirical test, Industrial Marketing Management, vol. 40, no. 6.
 49. Ritter T., Wilkinson I.F., Johnston W.J., 2002, Measuring network competence: Some international evidence, Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 17.
 50. Rothaermel F.T., Deeds D.L., 2006, Alliance type, alliance experience and alliance management capability in high-technology ventures, Journal of Business Venturing, vol. 21, no. 4.
 51. Sampson R.C., 2005, Experience effects and collaborative returns in R&D alliances, Strategic Management Journal, vol. 26.
 52. Schilke O., 2014, On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism, Strategic Management Journal, vol. 35, no. 2.
 53. Schilke O., Goerzen A., 2010, Alliance management capability: An investigation of the construct and its measurement, Journal of Management, vol. 36, no. 5.
 54. Schreiner M., Kale P., Corsten D., 2009, What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success? Strategic Management Journal, vol. 30.
 55. Stańczyk-Hugiet E., Strychalski M., 2013, Asymetria wiedzy w relacjach międzyorganizacyjnych, Research Papers of Wrocław University of Economics, vol. 310.
 56. Sulimowska-Formowicz M., 2017, Kompetencja zarządzania wiedzą jako Źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych, Zeszyty Naukowe Studia Ekono- miczne UE w Katowicach, no. 319.
 57. Sulimowska-Formowicz M., 2018, Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej, Difin, Warszawa [forthcoming].
 58. Tseng S.-M., 2014, The impact of knowledge management capabilities and supplier relationship management on corporate performance, International Journal of Production Economics, vol. 154.
 59. Walter A., Auer M., Ritter T., 2006, The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, Journal of Business Venturing, vol. 21, no. 4.
 60. Wong P., Cheung S.O., 2008, An analysis of the relationship between learning behavior and performance improvement of contracting organizations, International Journal of Project Management, vol. 26.
 61. Zollo M., Reuer J.J., Singh H., 2002, Interorganizational routines and performance in strategic alliances, Organization Science, vol. 13, no. 6.
 62. Zollo M., Winter S.G., 2002, Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, Organization Science, vol. 13, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.033.9406
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu