BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniec Marek (Uniwersytet Gdański), Czuba Tomasz (Uniwersytet Gdański), Jurkiewicz Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce
Relational Capital and Internationalization Processes of Small and Medium-sized Enterprises in Poland
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 458-475, bibliogr. 45 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Kapitał relacyjny, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Internationalization, Enterprise internationalization, Relational capital, Economic development and small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, C83
summ., streszcz.
Abstrakt
Główny cel badań stanowiło przedstawienie zależności między kapitałem relacyjnym, rozumianym jako sieć powiązań firmy z otoczeniem gospodarczym, a procesami internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (które stanowiły przedmiot badań). Aby cel ten osiągnąć, wykorzystano metodę badań ankietowych, które przeprowadzono na losowej próbie 1346 małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań pokazały, że kapitał relacyjny ma dodatni wpływ na podejmowanie działalności zagranicznej (w tym eksportu), a najsilniejsze zależności występują między liczbą oraz jakością relacji z podmiotami zagranicznymi a odsetkiem firm eksportujących towary/usługi. Zwiększenie skali działalności podmiotów gospodarczych oraz nawiązywanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi zwiększa prawdopodobieństwo internacjonalizacji MSP. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w polityce wspierania eksportu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the correlations between relational capital and internationalization of SMEs. Empirical research was conducted in Poland on a stratified, randomly selected sample of 1,346 SMEs. The research results show that a positive, statistically significant correlation exists between the size and the quality of relational capital on the one hand, and export and import activities of SMEs on the other. Larger volume and higher quality of relational capital increases the probability of SME internationalization. The research findings could be used in government export promotion activities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen O., 1993, On the Internationalisation Process of Firms. A Critical Analysis, Journal of International Business Studies, vol. 24, no. 2.
 2. Anderson A., Park J., Jack S., 2007, Entrepreneurial Social Capital. Conceptualizing Social Capital in New High-Tech Firms, International Small Business Journal, vol. 25, no. 3.
 3. Arenius P., Minniti M., 2005, Perceptual variables and nascent entrepreneurship, Small Business Economics, vol. 24, no. 3.
 4. Beamish P.W., Lu J., 2001, The Internationalization and Performance of SMEs, Strategic Management Journal, vol. 22, no. 6/7.
 5. Bernard A., Jensen J.B., 1999, Exceptional Exporter Performance. Cause, Effect, or Both?, Journal of International Economics, no. 47.
 6. Brush C., Edelman L., Manolova T., 2002, The impact of resources on small firm internationalization, Journal of Small Business Strategy, vol. 13, no. 1.
 7. Cosh A., Hughes A., Bullock A., Milner I., 2008, Financing UK Small and Medium-sized Enterprises. The 2007 Survey. A Report from the Centre for Business Research, University of Cambridge.
 8. Chetty S.K., Hamilton R., 1996, The Process of Exporting in Owner-controlled Firms, International Small Business Journal, vol. 14, no. 3.
 9. Coviello N., Cox M., 2006, The resource dynamics of international new venture networks, Journal of International Entrepreneurship, vol. 4, no. 2/3.
 10. Coviello N., Munro H.J., 1997, Network relationships and the internationalisation process of small software firms, International Business Review, vol. 6, no. 4.
 11. ECB, 2009, Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area.
 12. Eisenhardt K., Schoonhoven C.B., 1996, Resource-based View of Strategic Alliance Formation. Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms, Organization Science, vol. 7, no. 2.
 13. Eriksson K., Johanson J., Majkgard A., Sharma D.D., 1997, Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization Process, Journal of International Business Studies, vol. 28, no. 2.
 14. European Commission, 2003, Observatory of European SMEs 2003, no. 2, SMEs and Access to Finance.
 15. European Commission, 2004, Internationalisation of SMEs, Observatory of European SMEs 2003, no. 4, EIM, Luxembourg.
 16. Fonfara K. (red.), 2009, Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Gallup, 2009, Access to finance. Analytical report, Flash EB, no. 271.
 18. Gołębiowski T., Witek-Hajduk M., 2007, Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 2.
 19. Gorynia M., Jankowska B., 2004, Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja, Gospodarka Narodowa, nr 11/12.
 20. Gorynia M., Jankowska B., 2007, Teorie internacjonalizacji, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 21. Gorynia M., Owczarzak R., 2004, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 1/2.
 22. Hadley R.D., Wilson H., 2003, The network model of internationalisation and experimental know- ledge, International Business Review, vol. 12, no. 6.
 23. Hutchinson B., Quinn A., 2006, SME retailer internationalization. Case study evidence from British retailers, International Marketing Review, vol. 23, no. 1.
 24. Johanson J., Vahlne J.E., 1992, Management of foreign market entry, Scandinavian International Business Review, vol. 1, no. 3.
 25. Johanson J., Vahlne J.E., 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, Journal of International Entrepreneurship, vol. 1.
 26. Liesch P., Welch L., Welch D., McGaughey S., Petersen B., Lamb P., 2002, Evolving Strands of Research on Firm Internationalization. An Australian-Nordic Perspective, International Studies of Management and Organization, vol. 32, no. 1.
 27. Mach T., Wolken J., 2006, Financial Services Used by Small Businesses. Evidence from the 2003
 28. Survey of Small Business Finances, Federal Reserve Bulletin, October.
 29. McDougall P., Oviatt B., 1996, New Venture Internationalization, Strategic Change, and Performance. A Follow-up Study, Journal of Business Venturing, vol. 11, no. 1.
 30. Mitchell K., Pearce D., 2005, Availability of Financing to Small Firms Using the Survey of Small Business Finances, SBA Office of Advocacy, Small Business Research Summary, no. 257, May.
 31. Nakos G., Brouthers K.D., Brouthers L.E., 1998, The impact of firm and managerial characteristics on small and medium-sized Greek firms' export performance, Journal of Global Marketing, vol. 11, no. 4.
 32. NORC, 2005, The 2003 Survey of Small Business Finances, Methodology Report, National Opinion Research Center, April.
 33. OECD, 2008, Removing Barriers to SME Access to International Markets.
 34. Oviatt B., McDougall P.P., 1994, Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, vol. 25, no. 1.
 35. Oviatt B., McDougall P.P., 1997, Challenges for Internationalization Process Theory. The case of International New Ventures, Management International Review, vol. 37, no. 2.
 36. Oviatt B.M., McDougall P.P., 2005, Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 29, no. 5.
 37. PARP, 2010, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 38. Prashantham S., 2005, Toward a knowledge-based conceptualization of internationalization, Journal of International Entrepreneurship, vol. 3, no. 1.
 39. Reuber A.R., Fischer E., 1997, The influence of management team's international experience on internationalization behavior, Journal of International Business Review, vol. 28, no. 4.
 40. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 41. Sharma D., Blomstermo A., 2003, The internationalization process of Born Globals. A network view, International Business Review, vol. 12, no. 6.
 42. Shoham A., 1998, Export Performance. A Conceptualization and Empirical Assessment, Journal of International Marketing, vol. 6, no. 3.
 43. Yang Y.S., Leone R.P., Alden D.L., 1992, A Market Expansion Ability Approach to Identify Potential Exporters, Journal of Marketing, vol. 56, no. 1.
 44. Yip G., Biscarri J., Monti J., 2000, The Role of the Internationalization Process in the Performance of Newly Internationalizing Firms, Journal of International Marketing, vol. 8, no. 3.
 45. Zahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A., 2000, International expansion by new venture firms. International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance, Academy of Management Journal, vol. 43, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.034.9407
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu