BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
The Economic and Social Cohesion of the NAFTA Countries - Selected Aspects and Policy Recommendations
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów NAFTA - wybrane zagadnienia i rekomendacje dla polityki
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 493-505, bibliogr. 23 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne
Regional development, Regional diversity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, R12
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Abstrakt
Kraje powołujące ugrupowanie integracyjne stawiają sobie zróżnicowane cele. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, a zarazem dalszy rozwój społeczno-gospodarczy krajów członkowskich, kreowanie dobrobytu i podwyższanie poziomu życia ich mieszkańców należą do celów wiodących. Celem artykułu jest omówienie wpływu funkcjonowania NAFTA na zróżnicowania społeczno-gospodarcze w ramach tego ugrupowania i wskazanie na zmiany dokonujące się w zakresie spójności po kryzysie finansowo-gospodarczym, który wywarł wpływ na rozwój regionów krajów członkowskich NAFTA. W warunkach funkcjonowania w danym ugrupowaniu integracyjnym konieczne jest silniejsze skoncentrowanie polityk ekonomicznych poszczególnych państw członkowskich na zapewnieniu spójności, w szczególności jej wymiaru społecznego. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)

Countries forming an integration grouping set different objectives. The leading goals include accelerating economic growth, ensuring further socio-economic development of the member states, creating welfare, and increasing the standard of living. The aim of the paper is to discuss the impact of the functioning of NAFTA on socio-economic disparities within this group and to indicate changes taking place in the field of cohesion after the financial and economic crisis. The development of the regions of the NAFTA countries was also affected by the crisis. In the case of functioning in a given integration grouping, it is necessary to strengthen economic policies of individual member states to ensure cohesion, especially its social dimension. The following research methods have been used in the paper: critical analysis of source literature and analysis of statistical data.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarado E., 2008, Poverty and inequality in Mexico after NAFTA: Challenges, setbacks and implications, Estudios Fronterioz, vol. 9, no. 17.
 2. Balassa B., 2011, The theory of economic integration, Routledge, Abingdon-New York.
 3. Bożyk P., Misala J., 2003, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 4. Cabral R., Varella Mollick A., 2012, Mexico's regional output convergence after NAFTA: A dynamic panel data analysis, The Annals of Regional Science, vol. 48, issue 3.
 5. Caliendo L., Parro F., 2014, Estimates of the trade and welfare effects of NAFTA, The Review of Economic Studies Advance Access, http://faculty.som.yale.edu/lorenzocaliendo/ ETWENAFTA.pdf [access: 01.02.2018].
 6. Costa-Font J., Rodriquez-Oreggia E., 2005, Trade and the effect of public investment on regional inequalities in heterogeneously integrated area, The World Economy, vol. 28, issue 6.
 7. Coughlin C.C., Wall H.J., 2003, NAFTA and the changing pattern of state exports, Papers in Regional Science, vol. 82, issue 4.
 8. GarduZo Rivera R., 2012, Nafta's distributional effect on Mexico: Three essays in regional economics, University of Illionis, Urbana Illionis.
 9. Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 10. GPF, 2017a, Geopolitical Futures, In Mexico, hundreds of years of economic inequality, https://geopoliticalfutures.com/mexico-hundreds-years-economic-inequality/ [access: 20.06.2018].
 11. GPF, 2017b, Geopolitical Futures, Mexico: One country, two economies, https://geopoliticalfutures.com/mexico-one-country-two-economies/ [access: 20.06.2018].
 12. Hartman S.W., 2011, NAFTA: The controversy, The International Trade Journal, vol. 25, no. 1. IMF, 2017, International Monetary Fund, Seeking sustainable growth: Short term recovery, long-term challenges, Washington, DC.
 13. Krueger A.O., 2000, NAFTA's effects: A preliminary assessment, The World Economy, vol. 23, issue 6.
 14. Molle W., 2007, European cohesion policy, Routledge, London-New York.
 15. NAFTA, [n.d.], Preamble, http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/ NAFTA_Preamble.asp [access: 31.01.2018].
 16. NAFTA, [n.d.], Chapter One: Objectives, http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/NAFTA_Part1_Chapter1.asp [access: 31.01.2018].
 17. OECD, 2014, OECD Regional Outlook 2014: Regions and cities: Where policies and people meet, OECD Publishing, Paris.
 18. OECD, 2015, In it together: Why less inequality benefits all, OECD Publishing, Paris. OECD, 2017, OECD Economic Surveys: Mexico 2017, OECD Publishing, Paris. OECD database, [n.d.], http://stats.oecd.org/ [access: 29.01.2018].
 19. Puga D., 1999, The rise and fall of regional inequalities, European Economic Review, vol. 43, issue 2.
 20. Sánchez-Reaza J., Rodriguez-Pose A., 2002, The impact of trade liberalization on regional disparities in Mexico, Growth and Change, vol. 33, issue 1.
 21. Villareal M.A., Fergusson I.A., 2015, The North American Free Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, Washington, DC.
 22. Winters L.A., McCulloch N., McKai A., 2004, Trade liberalization and poverty: The evidence so far, Journal of Economic Literature, vol. XLII.
 23. Źołądkiewicz K., 2001, Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu - NAFTA, [in:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, ed. E. Oziewicz, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.036.9409
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu