BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański), Michałowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Euro w zmieniającym się świecie
The Euro in a Changing World
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 506-519, bibliogr. 19 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Waluta międzynarodowa
Euro, Eurozone, International currency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F31, F33, F45
summ., streszcz.
Abstrakt
Powstanie strefy euro stanowi realizację jednego z najważniejszych wyzwań europejskiej integracji gospodarczej. Projekt utworzenia unii walutowej krajów Unii Europejskiej od samego początku budził wiele kontrowersji. Nasiliły się one po wybuchu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Celem niniejszego opracowania jest ocena dotychczasowej pozycji euro jako waluty międzynarodowej i wybranych propozycji usprawnienia funkcjonowania wspólnego europejskiego obszaru walutowego. Autorzy oparli się przy tym na analizie odpowiednich raportów EBC i opracowań specjalistów zagranicznych. Mimo kryzysu zadłużeniowego w strefie euro waluta ta pozostaje drugą najważniejszą w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Autorzy są przekonani, że strefa euro wymaga naprawy, ale żadna ze zgłoszonych już koncepcji nie ma szansy realizacji, należy zatem poszukiwać rozwiązań kompromisowych. Zdecydowanie odrzucają propozycję powrotu do walut narodowych zarówno zadłużonych krajów strefy euro, jak i Niemiec dysponujących olbrzymimi nadwyżkami płatniczymi.(abstrakt oryginalny)

The creation of the eurozone is the implementation of one of the most important challenges of the European economic integration. From the very beginning, the project of creating a monetary union of the European Union countries aroused much controversy. It intensified after the outbreak of the debt crisis in the eurozone. The objective of this study is to evaluate the role of the euro as an international currency and assess selected proposals that focus on improving the functioning of the single European currency area. The study is based on the analysis of relevant reports of the European Central Bank and research by foreign specialists. Despite the sovereign debt crisis in the euro area, the euro remains the second most important currency in international economic relations. The authors are convinced that the euro area needs to be repaired, but none of the ideas al- ready submitted has a chance to be implemented. Therefore, the search for compromise solutions is needed. The authors reject the proposal to return to the national currencies of both indebted eurozone countries and Germany with huge balance of payments surplus.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brasche U., 2017, Europäische Integration, De Gruyter Oldenburg, Berlin - Boston.
 2. Bukowski S.L., 2017, Czy unia ekonomiczna i monetarna w Europie przetrwa?, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 8.
 3. Busch K. i in., 2016, Europa geht auch solidarisch!, Streitschrift für eine ander Europäische Union, VSA-Verlag, Hamburg.
 4. ECB, 2005, Review of international role of the euro, Frankfurt am Main. ECB, 2010, The international role of the euro, Frankfurt am Main.
 5. ECB, 2017, The international role of the euro, Frankfurt am Main.
 6. Gostomski E., Michałowski T., 2017, Podatność Unii Gospodarczej i Walutowej na szoki asymetryczne, Pieniądze i Więź, nr 2.
 7. KAS, 2012, Der Euro - Währung für Europa. Wie ist die Bilanz der Gemeinschaftswährung zu beurteilen?, Berlin.
 8. Kenen P.B., 1983, The Role of the Dollar as an International Currency, Occasional Papers 13, Group of Thirty, New York.
 9. Lachowicz M., 2009, Koncepcja wspólnych obszarów walutowych, [w:] Europejska integracja monetarna od A do Z, red. W. Pacho, NBP, Warszawa.
 10. Mundell R.A., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, vol. 51, no. 4.
 11. NBP, 2011, Międzynarodowa rola euro III, Warszawa.
 12. Oręziak L., 2003, Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 1997, Official Journal C 236, 02/08/1997 P. 0001-0002.
 14. Rompuy H. v., Boroso J.M., Juncker J.C., Dragi M., 2012, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Brussel.
 15. Stiglitz J., 2017, Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 16. Thomson Reuters, 2018, dane uzyskane z serwisu Thomson Reuters na podstawie umowy o współpracy podpisanej przez Uniwersytet Gdański oraz firmę Thomson Reuters [dostęp: 05.02.2018].
 17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), 2012, Dziennik Urzędowy C326, 26/10/2012 P. 0001-0390.
 18. World Bank, 2018, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org [dostęp: 30.01.2018].
 19. Wuermeling J., 2017, Die Zukunft der Eurozone - Erwartungen nach einem turbulenten Wahljahr, http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2017/2017_09_25_wuermeling.html [dostęp: 30.01.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.037.9410
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu