BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Effects of Regional Market Integration - a Theoretical Approach
Efekty regionalnej integracji rynkowej - ujęcie teoretyczne
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 533-543, bibliogr. 35 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Integracja regionalna, Unie celne, Teoria integracji, Integracja gospodarcza, Wolny obszar celny
Regional integration, Customs unions, Integration theory, Economic integration, Duty-free zone
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przegląd wybranych efektów regionalnej integracji rynkowej w ujęciu teoretycznym. We współczesnych uwarunkowaniach, gdy procesy regionalnej integracji są w coraz większym stopniu kwestionowane, opracowanie to będzie swoistym powrotem do źródeł regionalnej integracji gospodarczej. Zakres przedmiotowy obejmuje strefę wolnego handlu, unię celną oraz wspólny rynek, dla których przedstawione zostały wybrane efekty integracji. Literatura wskazuje na występowanie wielu nie zawsze pozytywnych efektów. Pamiętając, iż decyzje integracyjne motywowane są wieloma czynnikami, warto jeszcze raz przypomnieć obiektywne efekty ekonomiczne jako bazę dla podejmowania racjonalnych decyzji politycznych. Do realizacji celu opracowania wykorzystano metodę krytycznego przeglądu literatury publikowanej od połowy XX w. oraz metodę opisową.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to review selected effects of regional market integration in theoretical terms. In contemporary conditions, when the processes of regional integration are increasingly challenged, this study will be a kind of return to the roots of regional economic integration. It covers a free trade area, a customs union, and a common market, for which selected effects of economic integration are presented. The literature indicates various, but not always positive, effects of market integration. As a set of factors motivates decisions concerning engagement in integration processes, it is worth pointing out objective economic effects as the basis for rational political decisions. In order to achieve the aim of the study, a critical review of literature published since the mid-20th century and a descriptive method have been used.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argüello R., 2000, Economic Integration: An Overview of Basic Economic Theory and other Related Issues, Economia, vol. 3.
 2. Balassa B., 1961, The Theory of Economic Integration, Greenwood Press.
 3. Baldwin R.E., Venables A.J., 1995, Regional Economic Integration, [in:] Handbook of International Economics, eds. G.M. Grossman, K. Rogoff, North-Holland, Princeton.
 4. Berglas E., 1979, Preferential Trading Theory: The n Commodity Case, Journal of Political EconOmy, vol. 87, no. 2.
 5. Bobowski S., 2008, Teoria integracji ekonomicznej, [in:] Regionalizacja globalizacji, eds. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, B. Drelich-Skulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Bożyk P., Misala J., 2003, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 7. Brada J. C., Méndez J.A., 1988, An Estimate of the Dynamic Effects of Economic Integration, The Review of Economics and Statistics, vol. 70, no. 1.
 8. Cai K.G., 2010, The Politics of Economic Regionalism: Explaining Regional Economic Integration in East Asia, Macmillan, Basingstoke.
 9. Czepurko A., 1972, Cło w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 10. El-Agraa A.M., 1989, International Trade, Palgrave Macmillan, New York.
 11. El-Agraa A.M., 1999, Regional Integration: Experience, Theory and Measurement, Macmillan, London.
 12. Jovanović M.N., 2015, Economics of International Integration, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 13. Kindleberger C.P., 1966, European Integration and The International Corporation, Columbia Journal of World Business, vol. 1, no. 1.
 14. Ładyka S., 2001, Z teorii integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Lipsey R.G., 1960, The Theory of Customs Unions: A General Survey, The Economic Journal, vol. 70, no. 279.
 16. Lipsey R.G., 1957, The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare, Economica, vol. 24, no. 93.
 17. Lipsey R.G., Lancaster K., 1956, The General Theory of Second Best, The Review of Economic Studies, vol. 24, no. 1.
 18. Machlup F., 1976, A History of Thought on Economic Integration, [in:] Economic Integration: Worldwide, Regional, Sectoral, ed. F. Machlup, The Macmillan Press Ltd., London.
 19. Machlup F., 1979, Integracja gospodarcza. Narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa.
 20. Meade J.E., 1955, The Theory of Customs Union, North-Holland Pub. Co., Amsterdam.
 21. Melo J. de, Panagariya A., Rodrik D., 1995, The New Regionalism: A Country Perspective, [in:] New Dimensions in Regional Integration, eds. J. de Melo, A. Panagariya, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Misala J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 23. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Molle W., 1995, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 25. Molle W., 2006, The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy, Ashgate, Aldershot.
 26. Mundell R.A., 1957, International Trade and Factor Mobility, The American Economic Review, vol. 47, no. 3.
 27. Pelkmans J., 1984, Market Integration in the European Community, Martinus Nijhoff Publishers, Hague.
 28. Robson P., 1998, The Economics of International Integration, Routledge, London-New York.
 29. Röpke W., 1959, International Order and Economic Integration, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
 30. Schiff M.W., Winters L.A., 1998, Dynamics and Politics in Regional Integration Arrangements: An Introduction, The World Bank Economic Review, vol. 12, no. 2.
 31. Tinbergen J., 1954, International Economic Integration, Elsevier, Brussels.
 32. Viner J., 1950, The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York.
 33. Wysokińska Z., 1995, Międzynarodowa integracja regionalna-aspekty teoretyczne i empiryczne, Ekonomista, vol. 5-6.
 34. Wysokińska Z., Witkowska J., 1999, Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Yannopoulos G.N., 1990, Foreign Direct Investment and European Integration: The Evidence from the Formative Years of the European Community, Journal of Common Market Stu- dies, vol. 28, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.039.9412
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu