BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyk Kazimierz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
The Issue of Extended Free Trade Area in Theory and Practice - the Case of TTIP
Problem rozszerzonej strefy wolnego handlu w teorii i praktyce - przypadek TTIP
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 544-553, bibliogr. 10 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Strefy wolnego handlu, Nierównowaga płatnicza, Handel międzynarodowy, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Free trade area, Payment imbalances, International trade, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F36, F37, G20, P33
summ., streszcz.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą procesów integracyjnych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej jest rosnąca rola rozszerzonych stref wolnego handlu (SWH+). Celem artykułu jest określenie ich istoty i specyfiki, przyjmując jako punkt wyjścia definicję strefy wolnego handlu wywodzącą się od Balassy. W tym kontekście autor rozważa różnicę między tradycyjną definicją strefy wolnego handlu a cechami SWH+. Wykorzystuje w tym celu wybrane zagadnienia TTIP, które wykraczają poza klasyczną definicję strefy wolnego handlu. Dotyczy to również przepływu kapitału oraz usług finansowych, a także potencjalnego wpływu TTIP na międzynarodową nierównowagę płatniczą.(abstrakt oryginalny)

A distinctive feature of the integration processes taking place in the modern economy is the growing function of expanded free trade areas (FTA+). The aim of the paper is to characterise their nature and framework, with the starting point being the definition of a free trade area created by Balassa. In this context, the author examines the difference between the traditional definition of a free trade area and the features of FTA+. In doing so, he uses selected TTIP issues that go beyond the classical definition of a free trade area. This also applies to the flow of capital and financial services, as well as the potential impact of TTIP on international payment imbalance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balassa B., 1961, The Theory of Economic Integration, George Allen and Unwin, London.
  2. Budnikowski A., 2017, Ekonomia międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Czarny E., 2016, Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Dunin-Wąsowicz M., 2015, Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej, [in:] Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, eds. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  5. EC, 2013, European Commission, Transatlantic Trade and Investment Partnership: The Regulatory Part, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151605.pdf [access: 06.08.2018].
  6. Gurbiel R. (ed.), 2013, Szanse i wyzwania dla biznesu, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa.
  7. Ładyka S., 2000, Z teorii integracji gospodarczej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
  8. Misala J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  9. Starzyk K., 2017, Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej w świetle strategii rozwoju otwartego gospodarek wschodzących, [in:] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, eds. M. Maciejewski, K. Wach, UE w Krakowie, Kraków.
  10. Żukrowska K., 2015, Usługi finansowe w umowie TTIP, [in:] Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji, eds. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.040.9413
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu