BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Protasowicki Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP
Selected Aspects of the Model for Purpose of the Transformation of the National Security System of Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 271-282, rys., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe
National security
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H56, F52, H12
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem doboru i zastosowania odpowiednich metod, narzędzi i technik w odniesieniu do sterowania procesem transformacji SBN RP. Ich integracja w postaci jednolitego modelu zarządzania tym procesem pozwoli na osiągnięcie możliwie najlepszej wartości oczekiwanych cech systemowych nowej postaci SBN RP poprzez skoordynowanie działań prowadzonych w warstwie: prawnej, organizacyjnej, informacyjnej, technicznej i fizycznej. Zastosowanie proponowanego podejścia pozwala skonstruować program transformacji pozwalający na skuteczne zarządzanie realizacją złożonych zmian SBN w warunkach występowania w tym procesie sytuacji nowych, trudnych i niepowtarzalnych oraz niepewnych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of selection and application of appropriate methods, tools and techniques in relation to the process control of SBN RP transformation. Their integration in the form of a uniform model managed by this process will allow to achieve the best possible value of the system features of the new SBN RP form by coordinating activities carried out in the legal, organizational, informational, technical and physical layers. The application of the proposed ap-proach allows to construct a transformation program that allows effective management of the im-plementation of complex SBN changes in the conditions of occurrence of new, difficult and unique and uncertain situations in this process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BBN (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
  2. Protasowicki, T. (2015). An integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland. [W:] B.F. Kubiak, J. Maślankowski (red.), Information Management in Practice. Sopot.
  3. Protasowicki, T. (2017). Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 309- 324.
  4. Protasowicki, T. (2014a). Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. [W:] L. Madeyski, M. Ochodek (red.), Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka. Warszawa.
  5. Protasowicki, T. (2014b). Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 151-163.
  6. Protasowicki, T. (2016). Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 287-300
  7. Protasowicki, T., Stanik, J. (2016). Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275-286.
  8. Sienkiewicz P. (1988). Inżynieria systemów kierowania. Warszawa: PWE.
  9. Sobczak, A. (2008). Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy architektury korporacyjnej. Monografie i Opracowania SGH, 551, 315-323.
  10. Sobczak, A. (2013). Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne. Łódź: Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu