BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozmus Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
E-learning w świetle RODO
E-Learning in the GDPR Context
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 303-313, bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja elektroniczna
e-education
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: I21 , K390
Abstrakt
Od dwudziestego piątego maja 2018 roku w państwach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie będzie spójnym narzędziem do stosowania we wszystkich państwach członkowskich, zastępującym dotychczasowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych poszczególnych państw Unii. Celem niniejszej pracy jest wskazanie najważniejszych zmian, wprowadzanych przepisami RODO, które zdaniem autora powinny zostać uwzględnione w procesie identyfikacji istniejących niezgodności i luk w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do e-learningu.(abstrakt oryginalny)

From the twenty-fifth of May 2018, the General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR) will become effective in the European Union. The Regulation will be a coherent tool for application in all Member States, replacing the existing legal regulations on the protection of person-al data of individual EU countries. The aim of this paper is to indicate the most important changes introduced by the RODO provisions, which in the author's opinion should be taken into account in the process of identifying existing incompatibilities and gaps in the scope of personal data protec-tion, in relation to e-learning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielak-Jomaa, E., Lubasz, D. (red.) (2018). RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Dz.U. (2007). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dz.U. 2007 nr 188, poz. 1347.
 3. Dz.U. (2016b). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2016 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870.
 4. Dz.U. (2017). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2183.
 5. Dz.U. (2016a). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922.
 6. Hołowiecki, M. (2014). Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce. Lingua ac Communitas, 24, 185-206. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13158/1/lingua_ac_communitas_vol_24 _2014-Holowiecki.pdf (25.01.2018).
 7. http://giodo.gov.pl/560/id_art/9121/j/pl (4.02.2018).
 8. MC (2018). Nowe prawo ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych (3.02.2018).
 9. RODO (2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz. Urz. UE L 119/1, 4.05.2016.
 10. Sadłowski, R. (2017). Współczesny E-learning na wyższych uczelniach w opinii osób studiujących. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 1 (22), 49-53. Pobrano z: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2017-sadlowski.pdf (26.01.2018).
 11. Skwarka, M.,Jargiło, M., Łasocha, M. (2012). Badanie studentów, edycja IV. ConQuest Consulting. Pobrano z: http://pobieranie.dlastudenta.pl/praca/pdf/BadanieStudentow.pdf (25.01.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu