BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kiedrowicz Maciej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego
Model of the Organization Safety Management System as a Basis for Shaping Information Security Policies
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 331-346, rys., tab., bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Information security, Safety management, Risk, Risk management
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: D81, D82, D83
Abstrakt
Autorzy przedstawiają model systemu zarzadzania bezpieczeństwem organizacji (SZBO) na potrze-by kształtowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego. Zaproponowany model ma charakter rozwiązania kompleksowego. Daje się łatwo zaimplementować i wdrożyć w dowolnej organizacji. Kluczowym jego elementem jest podsystem sterowania bieżącymi właściwościami zarówno samego SZBO, jak i systemów stanowiących jego bliższe otoczenie. Artykuł stanowi również próbę naszkicowania najistotniejszych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa informacyjnego współczesnej organizacji.(abstrakt oryginalny)

The authors present the model of the organization's safety management system (OSMS) for the purposes of shaping the information security policy. The proposed model is a comprehensive solu-tion. It can be easily implemented and implemented in any organization. The key element of this model is the subsystem controlling the current properties of both the itself OSMS and the systems constituting its immediate environment. The article is also an attempt to outline the most important threats in the area of information security of the contemporary organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa.
  2. Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa.
  3. https://www.pwc.pl/pl/publikacje_2011.pdf (12.01.2018).
  4. Liedl, K. (2008). Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Toruń.
  5. Potejko, P. (2009). Bezpieczeństwo informacyjne. [W:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska- Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa.
  6. Stanik, J. (2013). Metoda utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w elektronicznych platformach integracyjnych. 80th Anniversary of Breaking the Enigma Code - Return to the Roots.
  7. Stanik, J., Kiedrowicz, M. (2017). Model ryzyka procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 325-338.
  8. Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2017). Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 339- 354.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu