BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeboda Halina (Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty kryptowalut
Economic Aspects of Cryptocurrencies
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 371-378, rys., tab., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Przestępstwa komputerowe, Kryptowaluty, Bitcoin
Cybercrime, Cryptocurrencies, Bitcoin
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: O33
Abstrakt
Katalog współczesnych zagrożeń ekonomiczno-gospodarczych ewoluuje pod wpływem nowych zjawisk, jako skutek dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i poszerza się czyniąc go nieskończonym. Technologie wzbogaciły instrumentarium działań przestępczych i umożliwiły dokonywanie czynów zabronionych w cyberprzestrzeni. W kontekście zagrożeń postrzegane są wirtualne waluty. Artykuł poświęcono analizie zjawiska wirtualnych walut, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i najbardziej realne cele dla Polski, póki jest jeszcze czas, aby podjęte działania były skuteczne i zabezpieczały interesy państwa. (abstrakt oryginalny)

The catalog of contemporary economic threats evolves under the influence of new threats as a result of the dynamic development of information and communication technologies and expands making it infinite. Technologies enriched the instrumentation of criminal activities and made it pos-sible to perform criminal acts in cyberspace. Virtual currencies are seen in the context of threats. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of virtual currencies to formulate the supposed consequences and the most real goals for Poland while there is still time for the actions taken to be effective and secure the interests of the state.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankier.pl.
 2. Charatynowicz, J. (2017). Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnych walut. [W:] J. Kosiński (red.). Przestępczość teleinformatyczna 2016. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 3. http://www.wirtualnemedia.pl.
 4. https://satoshi.pl.
 5. Majdan, K. (2016). Komputer-niewolnik. Zesłany do pracy w kopalni wydobywa kryptowalutę, bez wiedzy właściciela. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl.
 6. Musiał, M. (2013). Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego. [W:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii i finansów i prawa. Opole.
 7. Raport EBC (2012, 2015). Wirtualne systemy walut.
 8. Raport Internet Security Threat ISTR (2017).
 9. Raport NCR. Norton Cybercrime Report.
 10. Raport Wirutalne waluty (2014). Warszawa: Wardyński i wspólnicy.
 11. Raport WizSec.
 12. Roubini, N. (2016). The Mother Of All Asset Bubbles Will Burst In 2016. Economic Outlook. Pobrano z: http://www.businessinsider.com.
 13. Sprawozdanie z działalności KNF z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.
 14. The Future Of Cryptocurrency. Investopedia Staff. Pobrano z: https://www.investopedia.com/ articles/forex/091013/future-cryptocurrency.asp#ixzz52dXzqYu2.
 15. Wrona J. (2017). Bitcoin - jakie są korzyści i zagrożenia prawne wirtualnej waluty? Pobrano z: http://di.com.pl/bitcoin---jakie-sa-korzysci-i-zagrozenia-prawne-wirtualnej-waluty-58389.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu