BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
General Data Protection Regulation. Organizational and IT Aspects in Functioning of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 379-388, rys., bibl.14 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych
Personal data protection
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: K00, K22, L38
Abstrakt
W artykule poruszono podstawowe aspekty wdrożenia RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach. Duże podmioty posiadają zazwyczaj rozbudowane działy prawne i IT, które w profesjonalny sposób dostosują organizację do nadchodzących zmian. W mniejszych organizacjach RODO budzi niepokój i niepewność. Punktem wyjścia w artykule są zmiany, jakie wchodzą w życie 25 maja 2018 roku. W dalszej kolejności wskazano wymagania dla systemów informatycznych pod kątem ochrony danych osobowych. Trzecia część artykułu wskazuje na potencjalne rozwiązania, które są stosowane w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

This article describes basic aspects of implementation of GDPR in small and medium-sized enter-prises. Large entities usually have extensive legal and IT departments that can adapt their organiza-tion to the upcoming changes in a professional way. In smaller organizations GDPR raises anxiety and uncertainty. The starting point in this article were legal changes, that will be introduced on May 25, 2018. Next, the requirements for IT systems in terms of personal data protection were indicated. The third part of this article indicates potential solutions that are used in GDPR.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksic A. (2017). Protect your sensitive data using SAP HANA's new dynamic data masking. Pobrano z: https://blogs.sap.com (21.01.2018).
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2).
 3. Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (t. 1).
 4. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/2351 (21.01.2018).
 5. http://www.wszystkoorodo.pl/rejestr-czynnosci-przetwarzania-cz-ii (21.01.2018).
 6. Kania, R. (2017). Małe firmy też muszą zabezpieczyć dane osobowe. Rzeczpospolita. Pobrano z: http://www.rp.pl/Firma/303229994-Male-firmy-tez-musza-zabezpieczyc-dane-osobo we.html (21.01.2018).
 7. Kania-Stachura, J. (2017). Rejestr czynności przetwarzania. Cz. 2. Pobrano z: http://www.wszystkoorodo.pl (21.01.2018).
 8. Kołodziej, M. (2017). Własna serwerownia, kolokacja czy hosting? ABIExpert, 3 (4), 33-35.
 9. Projekt z dnia 12 września 2017 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl (21.01.2018).
 10. Projekt z dnia 12 września 2017 r. ustawy o ochronie danych osobowych - ocena skutków regulacji. Pobrano z: https://legislacja.rcl.gov.pl (21.01.2018).
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/10574 (21.01.2018).
 12. SAP Data Anonymization - FAQ (2017). Pobrano z: http://www.sap.com/data-anonymization (21.01.2018).
 13. SAP UI Data Security (2017). Pobrano z: http://www.sap.com (21.01.2018).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922. Pobrano z: https://giodo.gov.pl/pl/file/10984 (21.01.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu