BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładny Piotr (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Geoblokady a przenoszenie usług cyfrowych w zakresie treści na obszarze Unii Europejskiej
Geoblocking and Cross-Border Portability of Online Content Services in the EU Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 389-395, bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek informatyczny
Information technology (IT) market
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: K23, O14
Abstrakt
W artykule charakteryzowano problem ograniczeń regionalnych (geoblokad) oraz wskazano na wpływ tego zjawiska na możliwość budowy jednolitego rynku cyfrowego UE. Przedstawiono również nowe regulacje Parlamentu Europejskiego dotyczące trans-granicznego przenoszenia usług online w zakresie treści. (abstrakt oryginalny)

The article describes the problem of regional restrictions (geo-blocking) and indicates its impact on the possibility of building a EU single digital market. New regulations of the European Parliament on the cross-border portability of online content services were also presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brainbridge, T., Teasdale, A. (1998). Leksykon Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Platan.
  2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 17 (118), 241-249.
  3. Cini, M. (red.) (2007). Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: PWE.
  4. Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (t. 1), 501-511.
  5. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dz. Urz. UE L 376/36.
  6. Jyż, G., Szewc, A. (2011). Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C.H. Beck.
  7. Pietrzyk, I. (2015). Jednolity rynek europejski jako fundament i motor integracji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2 (49), 139-150.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Dz. Urz. UE L 168/1.
  9. Sprawozdanie końcowe na temat badania sektora handlu elektronicznego. Sprawozdanie komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM(2017) 229 final. Bruksela 10.05.2017. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_ final report_pl.pdf (16.04.2018).
  10. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016). Dz.U. C 202 (2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu